Ostajan on syytä huomioida monenlaisia asioita tehdessään kauppaa suunnitteilla tai rakenteilla olevasta uudisasunnosta. Ongelmia voi aiheutua kauppahinnan maksamiseen, työn suorittamatta jättämiseen, työn laatuun, erilaisiin vakuuksiin tai rakennusvirheisiin liittyen. Esimerkiksi kauppahintaa ei kannata suorittaa koskaan etupainotteisesti, vaan on järkevää sopia, että sitä maksetaan erissä asunnon valmiusasteen mukaan.

Yleisiä riidanaiheita ovat esimerkiksi pintamateriaalien kolhut ja naarmut, rakennuspölyn esiintyminen ilmastointikanavissa tai kosteusvauriot rakenteissa. Yksi ostajien suojakeinoista on huolehtia siitä, että osakkeenostajien kokouksessa valitaan rakennustyön tarkkailija. Rakennustyön tarkkailijaksi kannattaa valita alan ammattilainen, joka kykenee arvioimaan työn etenemistä, työtapoja ja työn laatua.

Vakuusasioista ostajan on hyvä ottaa selvää etukäteen. Esimerkiksi suorituskyvyttömyysvakuudella korvataan ainoastaan virheitä, jotka on havaittu asunnon vuositarkastuksen jälkeen ja joita ei olisi voitu havaita vuositarkastukseen mennessä. Ennen vuositarkastusta tapahtuvassa myyjän konkurssissa rakentamiskustannuksia kattava käytettävissä oleva vakuus on rakentamisvaiheen vakuus tai mikäli se on ehditty vapauttaa, niin rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus. Ennen rakentamisvaiheen vakuuden vapauttamista on syytä varmistua ja sopia havaittujen virheiden tai keskeneräisten töiden korjaamisesta – senkin vuoksi, että rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus ei korvaa yhtä paljon kuin rakentamisvaiheen vakuus.

Uuden asunnon ostajan on huolehdittava, että vuositarkastuksessa tulee ilmoitettua kaikki valmistumisen jälkeen ilmi tulleet virheet, sillä tämän jälkeen rakennuttaja on velvollinen korjaamaan vain sellaiset virheet, jotka eivät ole olleet havaittavissa vuositarkastuksessa, poikkeuksena kuitenkin esimerkiksi terveyshaittaa aiheuttavat virheet. Sellaiset vasta vuosien jälkeen ilmenevät virheet, joita ei vuositarkastuksessa ole voitu huomata, kuten esimerkiksi kylpyhuoneen kosteusvaurion johtuminen vedeneristyksen virheellisyydestä, ovat tietenkin myyjän vastuulla.

Lue myös: Minkälaisten korjausten jälkeen kauppaan sovelletaan uuden asunnon kaupan säännöksiä?