Ositus- ja perinnönjakosopimukset

Neuvomme erityyppisissä perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa ja laadimme näihin liittyviä asiakirjoja. Laadimme mm. ositus- ja perinnönjakosopimuksia.

Ositussopimus

Avioeron yhteydessä on aina syytä tehdä kirjallinen sopimus osituksesta, jossa puolisoiden varat ja velat selvitetään. Kun osituskirja laaditaan lakimiehen avustuksella, asiassa voidaan välttyä turhilta erimielisyyksiltä. Osituksen tekemättä jättäminen tai suullinen hoitaminen aiheuttaa usein epäselvyyksiä ja riitoja vielä vuosienkin jälkeen esimerkiksi entisen puolison kuolintilanteessa. Ositussopimus on erityisen tärkeä tehdä merkittävien varallisuuserien, kuten asuntojen ja kiinteistöjen, osalta.

Perinnönjakosopimus

Kuolinpesässä tehtävä perinnönjako voidaan toteuttaa sopimusjakona. Perinnönjakosopimus on syytä tehdä kirjallisesti ja antaa sen laatiminen asiantuntijan tehtäväksi. Perinnönjakosopimuksen avulla kuolinpesän osakkaat sopivat toisiaan sitovasti siitä, miten pesässä oleva omaisuus jaetaan. Perinnönjakosopimus on erityisen tärkeä silloin, kun kuolinpesään kuuluu asunto- tai kiinteistöomaisuutta, jonka omistusoikeus siirtyy vain osalle kuolinpesän osakkaista.

Kun kokeneet ammattilaisemme laativat ositus- ja perinnönjakosopimukset puolestasi, voit olla varma siitä, että asiat tulevat oikein hoidetuiksi.