Mihin kiinnittää huomiota mökkikaupoissa?

Mökkikaupassa kannattaa ihan ensimmäiseksi kiinnittää huomiota mökin sijaintiin sekä rakennusten ikään ja kuntoon. On myös tärkeää selvittää, miten kulkuyhteys mökille on järjestetty, ja mitä mökkitien käyttöoikeus ja ylläpito edellyttää. Mökkikiinteistö voi myös näyttää rantakiinteistöltä, vaikka sen eteen onkin todellisuudessa muodostunut vesijättöalue. Kiinteistön rajat on syytä selvittää huolellisesti.

Rakennusten ikä jo itsessään saattaa aiheuttaa riskejä, mutta huomiota kannattaa kiinnittää myös rakennusten remontointiin. Jos rakennuksia on remontoitu, kannattaa selvittää, onko työ toteutettu itse vai käyttäen ammattilaista. Erityisesti vanhoissa mökeissä on tyypillistä, että rakennukset on rakennettu itse eikä niissä välttämättä ole noudatettu riittävällä tavalla rakennusalan ohjeistuksia. Mikäli kauppojen jälkeen on suunnitteilla remontti, kannattaa selvittää, millaisia muutoksia rakennuksiin ja tontille saa tehdä. Rakennuslupa-asiat ja lisärakentamismahdollisuus kannattaa siis tarkistaa kuntoon jo ennen kauppoja.

Kosteusvaurioihin liittyvät asiat aiheuttavat tyypillisesti myös kiistoja mökkikaupoissa. Huomioitavaa niin mökkikaupoissa kuin asuntokaupoissakin on, että myyjällä on tiedonantovelvollisuus ja ostajalla selonottovelvollisuus.

 

Minimoi yllätykset ottamalla kohteesta selvää

Ostajan tulee siis tutustua huolella kaupan kohdetta koskeviin asiakirjoihin. Ostajan ei kannata jäädä vaan myyjän sanan varaan vaan selvittää kaikki tarpeellinen tieto liittyen kiinteistöön ja rakennukseen esimerkiksi kunnan viranomaisten avulla.

Ennen ostotarjouksen tekemistä, tulee huolehtia juridiset asiat kuntoon. Suositeltavaa on teettää mökkiin kuntotarkastus.

Eniten turvaa yksityishenkilölle kuitenkin antaa ammattilaisen apu ja tuki. Turvaa mökkikauppoihin saa käyttämällä kaupassa osaavaa ja alan tuntevaa kiinteistönvälittäjää. Kannattavaa on valita sellainen välittäjä, joka tuntee alueen ja mökkikaupan erityispiirteet.

Myös juristin konsultointi voi tulla tarpeeseen. Asumisen juridiikkaan erikoistuneet juristit osaavat arvioida ja huomioida riskit tehokkaasti sekä antaa juridista konsultaatiota sekä ohjeistuksia mökkikaupan onnistumisen turvaamiseksi. Toimistomme juristit konsultoivat niin mökki- kuin muihin asuntokauppoihin liittyvissä kysymyksissä.

Mikäli mökkikaupat mietityttävät, ota yhteyttä ja varaa aika konsultaatioon!