Vuokralainen on asunut vuosia asunnossa, joka on ollut sopiva hänen sen hetkiseen elämäntilanteeseensa. Hän saa yllättäen unelmiensa työtarjouksen toiselta paikkakunnalta, ja joutuu muuttamaan pois vanhasta kodistaan. Muutto ei kuitenkaan suju ongelmitta, sillä vuokranantaja ei ole tyytyväinen vuokralaisen suorittamaan loppusiivoukseen. Mitkä ovat vuokralaisen velvollisuudet loppusiivouksessa?

Vuokralaisella on vastuu huoneiston vahingoittumisesta

Yleisenä sääntönä laissa asuinhuoneiston vuokrauksesta on se, että vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti koko vuokrasuhteen keston ajan. Jos huoneisto on vahingoittunut vuokralaisen asumisen aikana, on tämä velvollinen korvaamaan vahingon. Vuokralainen on vastuussa esimerkiksi aiheuttamastaan suuresta lommosta seinässä.

Vuokranantaja ja vuokralainen voivat kuitenkin aina sopia velvollisuuksista yksityiskohtaisemmin vuokrasopimuksessa. Tyypillisesti sovitaan, että huoneiston on oltava vuokrasuhteen päättyessä samanlaisessa kunnossa kuin mitä se oli suhteen alkaessa.

Tavanomainen kuluminen kuuluu asiaan

On luonnollista, että normaalista asumisesta jää ajan kuluessa jonkinlaisia vähäisiä jälkiä asuntoon, esimerkiksi pieniä naarmuja lattiaan. Vuokralainen ei pääsääntöisesti ole vastuussa tällaisista tavanomaisen kulumisen aiheuttamista jäljistä. Tavanomaisen kulumisen arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa vuokrasuhteen kesto, asunnon ikä ja tehdyt remontit, asukkaiden lukumäärä sekä asunnossa käytetyt materiaalit.

Huomionarvoista on myös asunnon kunto ennen vuokrasuhteen alkua. Esimerkiksi Turun hovioikeuden ratkaisussa S 14/761 vuokralainen vapautettiin tarpeettomien siivouskulujen korvaamisesta vuokranantajalleen. Vuokralaisen suorittama normaali pintasiivous katsottiin riittäväksi, sillä asunto oli ollut jo valmiiksi huonokuntoinen vuokralaisen muuttaessa sinne.

Vuokrasuhteen päättyessä tehdään loppukatselmus

Vuokrasuhteen päättyessä vuokralaisen on siivottava asunto riittävän huolellisesti. Asunnossa kannattaa suorittaa siivouksen jälkeen loppukatselmus, jossa sekä vuokranantaja että vuokralainen ovat läsnä. Loppukatselmuksessa voidaan yhdessä käydä läpi mahdollisia siivous- ja korjaustarpeita ja sopia, miten ne hoidetaan.Vuokralainen voi hoitaa korjaukset itse tai vuokranantaja voi pidättää vuokravakuudesta sovitun suuruisen summan kattamaan korjauksen kustannukset.

Lue myös: Mitä huoneenvuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksen tulee sisältää? Korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 2016:6