Korkein oikeus on 21.5.2021 antamassaan ennakkopäätöksessä (KKO 2021:32) linjannut, että osakkaan ilmalämpöpumpun asentamista parvekkeelleen oli arvioitava asunto-osakeyhtiölain mukaisena osakehuoneistossa tehtävänä muutostyönä. Osakas oli taloyhtiön kiellosta huolimatta asentanut huoneistonsa parvekkeelle ilmalämpöpumpun. Korkein oikeus katsoi, että osakkaalla on ollut oikeus ilmalämpöpumpun asentamiseen, eikä taloyhtiöllä ole ollut edellytyksiä kieltää kyseistä työtä.

 

Tapauksen tausta

Taloyhtiön osakas A oli asentanut huoneistonsa parvekkeelle ilmalämpöpumpun niin, että sen läpivienti oli tehty hänen asuinhuoneistonsa sisätilojen ja lasitetun parvekkeen väliseen seinään eli rakennuksen ulkoseinään. Taloyhtiö oli kieltänyt osakasta asentamasta ilmalämpöpumppua, mutta kiellosta huolimatta A oli asennuksen suorittanut. Tämän jälkeen taloyhtiö oli yhtiökokouksella päättänyt, ettei taloyhtiössä sallita osakkaiden ilmalämpöpumppuasennuksia ja, että jo asennetut luvattomat asennukset tulee poistattaa.

Asiasta riideltiin kaikissa oikeusasteissa. A vaati, että kyseinen yhtiökokouksen päätös julistetaan pätemättömäksi ja yhtiötä kielletään panemasta sitä täytäntöön. Lisäksi A vaati, että hänet oikeutetaan asentamaan parvekkeelleen ilmalämpöpumppu.

 

Osakehuoneistossa tehtävä muutostyö

Korkeimman oikeuden ratkaistavaksi tuli ensinnäkin kysymys siitä, oliko kyse osakehuoneistossa tehtävästä muutostyöstä vai taloyhtiön hallinnassa olevissa tiloissa tehtävästä muutostyöstä. Muutostyöoikeuden on vakiintuneesti katsottu koskevan huoneiston sisäpuolisia toimenpiteitä. Taloyhtiö vetosikin valituksessaan siihen, että kyse oli rakennuksen ulkoseinistä, jotka eivät kuulu osakkaan huoneistoon vaan taloyhtiön kunnossapidon vastuulle.

Korkein oikeus päätyi ratkaisussaan siihen, että osakkaan ilmalämpöpumpun asentamista huoneistoon kuuluvalle parvekkeelle oli arvioitava osakehuoneistossa tehtävänä muutostyönä. Korkein oikeus perusteli ratkaisuaan huoneiston, sen vieressä sijaitsevan parvekkeen ja näiden välisen rakennuksen ulkoseinän muodostamalla kiinteällä kokonaisuudella. Perusteluissa todetaan, että siltä osin, kuin rakennuksen ulkoseinä sijaitsee osakkaan huoneiston ja huoneistoon kuuluvan parvekkeen välissä, rakennuksen ulkoseinä jää osakehuoneistoon kuuluvan alueen sisäpuolelle. Korkeimman oikeuden mukaan olisi käytännön tarpeiden vastaista ja keinotekoista erottaa osakkaan muutostyöoikeuden osalta parvekkeen kohdalla olevan rakennuksen ulkoseinä tuosta kokonaisuudesta.

Osakkaalla on siis ollut lähtökohtaisesti oikeus asentaa parvekkeelleen kyseinen ilmalämpöpumppu.

 

Muutostyön kieltämisen kohtuuttomuus

Seuraavaksi korkeimman oikeuden arvioitavana oli vielä se, onko muutostyön kieltäminen ollut kohtuutonta ja tuleeko tuomioistuimen oikeuttaa osakas asentamaan ilmalämpöpumppu.

Korkein oikeus toteaa ratkaisussaan, ettei siitä, että ilmalämpöpumpun asentamista parvekkeelle oli arvioitava osakehuoneistossa tehtävänä muutostyönä seuraa suinkaan se, että osakkaan muutostyöoikeus olisi rajoittamaton. Esimerkiksi parvekkeiden osalta muutostyöoikeutta rajoittaa aiemmin voimassa ollutta lakia vastaavasti myös se, miten muutos vaikuttaa kiinteistöjen ulkonäköön tai yhtiön kunnossapidettäviin rakennuksen osiin.

Muutostyön aiheuttama haitta voi siis olla parvekkeen osalta erilainen kuin asuinhuoneiston sisätilojen, sillä muutostyö parvekkeella voi vaikuttaa taloyhtiön kunnossapitovastuulla oleviin rakennuksen osiin. Tästä syystä taloyhtiö voikin asettaa muutostyölle lain nojalla tiettyjä ehtoja. Muutostyö voidaan myös kieltää, jos työn suorittaminen olisi kohtuutonta. Kohtuuttomuusarvioinnissa on tapauskohtaisesti punnittava osakkaalle koituvaa hyötyä ja muutostyöstä aiheutuvaa haittaa.

Tässä tapauksessa taloyhtiö oli siis kieltänyt ilmalämpöpumpun asentamisen kokonaan ja korkein oikeus on päätynyt ratkaisuun, että yhtiökokouksen päätös kieltää ilmalämpöpumppujen asentaminen on ollut kohtuuton. Näin ollen päätös on ollut lainvastainen ja siten pätemätön. Perusteluissa on kiinnitetty huomiota siihen, että osakkaalle on koitunut asennuksesta varteenotettavaa hyötyä asunnon viilentämisessä, kun taas taloyhtiölle on aiheutunut suhteellisen vähäistä haittaa. A on tuomioistuimen päätöksellä oikeutettu asentamaan ilmalämpöpumppu parvekkeelleen.