Asuntokauppariidoissa keskitytään yleensä arvioimaan kaupan kohteen virheitä ja sitä, onko ostajalla oikeus saada myyjältä hinnanalennusta ja vahingonkorvausta tai peräti oikeus purkaa kauppa kokonaan. Asuntokauppariitoihin voi kuitenkin joissain tilanteissa liittyä myös rikosoikeudellinen aspekti.

Myyjällä on asuntokaupassa erittäin laaja tiedonantovelvollisuus, eli myyjän on oma-aloitteisesti kerrottava ostajalle kaikista tietämistään asunnon vioista ja puutteista, joilla voi olla vaikutusta ostajan ostopäätökseen.

Jos myyjä asuntokaupassa tahallaan erehdyttää ostajaa taloudellista hyötyä tavoitellakseen, voi tällainen menettely täyttää petosrikoksen tunnusmerkistön, josta voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta. Kyseessä voi olla esimerkiksi tilanne, jossa myyjä on tarkoituksella salannut tietoja asunnon kunnosta tai antanut virheellistä tietoa asunnosta saadakseen korkeamman kauppahinnan. Joissain tapauksissa asiassa on päädytty nostamaan syyte ja asiaa on käsitelty hovioikeudessa asti.

Petos on rangaistava teko vain tahallisena rikoksena

Vaasan hovioikeus on tuoreessa 8.1.2018 antamassaan ratkaisussa arvioinut petoksen tunnusmerkistön täyttymistä asuntokauppariidassa. Käräjäoikeus oli aiemmin tuominnut vankeusrangaistuksen törkeästä petoksesta. Asiassa korostui rajankäynti tahallisuuden ja tuottamuksen (=huolimattomuus) välillä.

Tapauksessa myyjän puoliso oli kaupassa jättänyt kertomatta höyrynsulun puuttumisesta seinärakenteista. Rakennuslupakuvista höyrynsulun puuttuminen ei ilmennyt, koska talo oli rakennettu kuvien vastaisesti. Myyjän puoliso kertoi unohtaneensa höyrynsulun puuttumisen, koska ongelmia ei heidän omistusaikanaan ollut. Hänen mukaansa seikkaa ei kuitenkaan ollut jätetty tietoisesti kertomatta, eli tahallisuutta ei ollut.

Hovioikeus katsoi, että myyjän puoliso oli toiminut asiassa törkeän tuottamuksellisesti, mutta tahallisuutta ei ollut. Koska petos on rangaistava vain tahallisena rikoksena, syyte petoksesta hylättiin. Hovioikeus tosin ei ollut asiasta yksimielinen. Yksi hovioikeuden jäsen olisi pitänyt törkeän petoksen tuomion voimassa.

Rikosasioiden tuomitsemiskynnys korkeampi

Turun hovioikeus taas päätyi marraskuussa 2017 ratkaisuun, jossa se tuomitsi kosteus- ja homevaurioisen kiinteistön myyjät vankeuteen. Tapauskohtaisesti myyjän voidaan siis katsoa syyllistyvän myös petokseen, josta voi seurata vankeusrangaistus. On kuitenkin syytä painottaa, että rikosasioissa tuomitsemiskynnys on korkeampi kuin riita-asioissa, joihin asuntokauppariidat lukeutuvat.

 

Kirjoittaja

Kia Köhler on Lakiasiaintoimisto Palo & Co:n osakas, joka on erikoistunut erityisesti kiinteistö- ja asuntokauppariitoihin, asunto-osakeyhtiöoikeudellisiin kysymyksiin ja riitatilanteisiin.