Perukirjat

Perukirja on tärkeä perintöverotuksen perustana toimiva asiakirja, jossa luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat. Perukirjan laadinnassa on syytä käyttää asiantuntijaa mm. siksi ettei perillisille aiheutuisi ylimääräisiä veroseuraamuksia.

Milloin perukirja tulee laatia?

Perunkirjoitus on laadittava 3 kuukauden kuluessa luonnollisen henkilön kuoleman jälkeen.

Neuvomme asiakkaitamme erityyppisissä perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa ja laadimme perunkirjoituksia sekä muita perhe- ja perintöoikeudellisia asiakirjoja.