Korkein hallinto-oikeus on antanut tammikuussa 2016 ratkaisun, jossa oli kysymys niin sanotusta valinnaisesta vuokratontista ja siitä, oliko ostaja velvollinen maksamaan lunastamastaan tontinosasta varainsiirtoveroa.

Tapauksessa A oli ostanut rakennusliikkeeltä rakentamisvaiheen kauppakirjalla asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet asunto-osakeyhtiöstä, jota rakennettiin niin sanotulle valinnaiselle vuokratontille. Asunto-osakeyhtiö ja rakennusliikkeestä erillinen maanomistaja olivat tehneet asuntoalueen maanvuokrasopimuksen ja kiinteistön määräosien kaupan esisopimuksen. Sopimuksissa oli sovittu, että asunto-osakeyhtiöllä oli oikeus ostaa rakennuksen valmistuessa ja tämän jälkeen vuosittain määräosia vuokraamastaan tontista. Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajalla oli oikeus maksaa huoneistokohtainen osuus tontin lunastushinnasta asunto-osakeyhtiölle, jonka tuli tämän jälkeen hankkia vastaava määräosa tontista. Sopimuksen mukaan osakkeenomistaja, joka oli maksanut osuutensa tontin lunastushinnasta, vapautui tontinvuokravastikkeen maksamisesta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että lunastushinnan maksaminen ei perustunut varainsiirtoverolain 20 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla asunto-osakkeiden luovutussopimuksen ehtoon, koska A:lle ei syntynyt asunto-osakkeiden ostamisen yhteydessä velvollisuutta maksaa tontinosan lunastamisesta. Korkein hallinto-oikeus ei myöskään katsonut tontin lunastamiseen liittyneiden maksujen tulevan varainsiirtoverolain 20 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla osakkeiden luovuttajan hyväksi, kun asunto-osakkeiden myyjänä ollut rakennusliike ei omistanut maa-aluetta ja kun rakennusliike ei muullakaan perusteella saanut mitään osuutta mahdollisista tonttiosuuksien kauppahinnoista.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että asunto-osakkeiden kauppaan liittyvän varainsiirtoveron perusteena olevaan vastikkeeseen ei luettu niitä eriä, jotka A mahdollisesti maksoi tontinosan lunastamiseen liittyen asunto-osakeyhtiölle joko rakennuksen valmistuessa tai tätä myöhemmin.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun jälkeen verohallinto ilmoitti, että päätös muuttaa verotuskäytäntöä. Tontin lunastushinta ja sen maksamisesta osakkaalle aiheutuvat kustannukset eivät kuulu varainsiirtoveron perusteena olevaan vastikkeeseen. Verohallinto palauttaa hakemuksesta korkoineen edellä mainitulla perusteella aiheettomasti maksetun varainsiirtoveron korkoineen.