Kaupanvahvistajaa tarvitaan kiinteistökaupan kaupantekotilaisuudessa, eli silloin kun ostetaan, myydään, lahjoitetaan tai vaihdetaan kiinteää omaisuutta, eli rakennettua tai rakentamatonta maa- tai vesialuetta. Kaupanvahvistajan tehtävänä on vahvistaa omaisuuden luovutus ja huolehtia, että kauppa solmitaan voimassa olevien määräysten mukaisesti.

 

Kaupanvahvistus

Lain mukaan kaupanvahvistajaa tarvitaan kiinteistön luovutuksen yhteydessä. Kaupanvahvistuksessa kiinteistön luovutus vahvistetaan kaikkien luovutuskirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Kaupanvahvistus on tehtävä perinteisen kaupan lisäksi tilanteissa, joissa on kyse kiinteän omaisuuden lahjasta, vaihdosta, esisopimuksesta tai jakosopimuksesta. Mikäli kapanvahvistusta ei luovutuksen yhteydessä tehdä, on luovutus mitätön eikä ostaja tällöin voi saada lainhuutoa kiinteistöön. Kaupanvahvistuksen voi tehdä ainoastaan julkinen kaupanvahvistaja.

Vuoden 2013 lopulla laillistettiin kuitenkin mahdollisuus tehdä kauppa myös sähköisesti. Sähköisesti tehty kiinteistökauppa tehdään Maanmittauslaitoksen kiinteistövaihdannanpalvelussa eikä vaadi erikseen kaupanvahvistajaa. Palvelun käyttö on maksullista ja vaatii vahvan tunnistautumisen.

Kiinteistökaupalla ei tarkoiteta asunto-osakkeiden kauppaa, sillä juridisesti asunto-osake ei ole kiinteistö. Asunto-osakkeen kaupoissa ei siis tarvita kaupanvahvistajaa, vaan niissä asiakirjojen oikeellisuuden tarkistaminen kuuluu kiinteistönvälittäjän tehtäväksi.

 

Kaupanvahvistaja

Kaupanvahvistajan tehtävä on ensinäkin tarkastaa osapuolten henkilöllisyys sekä se, että luovutuskirja täyttää lakisääteiset muotovaatimukset ja tämän jälkeen vahvistaa kauppakirja tai muu luovutusasiakirja. Kaupanvahvistajan tulee ilmoittaa luovutuksen tiedot Maanmittauslaitokselle viipymättä kaupanvahvistuksen jälkeen.

Kaupanvahvistajan velvollisuuksiin kuuluu neuvoa ja antaa kirjalliset ohjeet miten lainhuutoa haetaan tai osapuolten niin sopiessa hakea sitä ostajan puolesta samalla kun kaupanvahvistusilmoitus tehdään Maanmittauslaitokselle.

Vuonna 2010 voimaan tullut laki kaupanvahvistajista määrittelee sen, kuka voi toimia kaupanvahvistajana.  Useimmiten he ovat virkamiehiä, kuten maistraattien päälliköitä, poliisipäälliköitä tai julkisia notaareja. Kaupanvahvistajina voivat toimia myös esimerkiksi kihlakunnanvoudit, maanmittauslaitoksen virkamiehet tai henkikirjoittajat.

Kaupanvahvistajana voi tietyissä tapauksissa toimia myös muu, kuin laissa nimenomaisesti määritelty henkilö. Tätä varten tulee tehdä hakemus Maanmittauslaitokselle ja hakemuksen hyväksyminen edellyttää, että kaupanvahvistajaksi määrättävällä henkilöllä tulee olla riittävä perehtyneisyys ja muut edellytykset tehtävän hoitamiseen.

Julkisia kaupanvahvistajia voi hakea maanmittauslaitoksen sivuilta.

 

Kaupanvahvistajan palvelu toimistossamme

Palveluihimme kuuluu kaupanvahvistajan palvelu. Julkinen kaupanvahvistaja Yrjö Tolvanen voi sopimuksen mukaan tulla kiinteistökaupantekoon tai kaupanteko voidaan järjestää toimistossamme. Kaupanvahvistajan palkkio on voimassa olevan asetuksen mukaisesti 120 euroa. Mikäli kaupanvahvistus tapahtuu toimistomme ulkopuolella, veloitetaan lisäksi matkakulut.