Edellisessä postauksessamme kerroimme, mikä on edunvalvontavaltakirja ja mitä sen laatimisessa tulee ottaa huomioon. Mitä jos varautuisit edunvalvontavaltakirjan lisäksi myös laatimalla hyvissä ajoin hoitoasi koskevan hoitotahdon? Määräisit siis pätevällä edunvalvontavaltakirjalla, kuka asioitasi hoitaa, jos et itse ole siihen kykenevä sekä lisäksi hoitotahdolla siitä, miten sinä tahdot itseäsi hoidettavan, mikäli et sitä enää itse kykene ilmaisemaan.

 

Mistä hoitotahdossa on kyse?

Hoitotahto tarkoittaa yksinkertaisesti potilaan omaa määräystä siitä, miten toivoo itseään hoidettavan. Potilaan laatima hoitotahto sitoo niin terveydenhuollon ammattilaisia kuin omaisiakin. Mikäli henkilö siis on valtuuttanut läheisensä edunvalvontavaltakirjalla hoitamaan asioitaan, tulee myös tämän henkilön noudattaa potilaan laatimaa hoitotahtoa. Hoitotahdossa voidaan määritellä se henkilö, jota terveydenhuollon ammattilaisten tulee kuulla hoitoon liittyvissä asioissa.

Hoitotahto liittyy potilaan itsemääräämisoikeuteen eli jokaisen oikeuteen päättää omasta hoidostaan. Potilas ei aina itse kuitenkaan ole kykenevä kertomaan, mitä hoidoltaan haluaa. Tämä voi johtua esimerkiksi muistisairaudesta, mutta myös onnettomuudesta, tajuttomuudesta ja muusta vakavasta sairaudesta. Jokaisen olisikin hyvä pohtia etukäteen, miten toivoo itseään hoidettavan ja laatia hoitotahto, jotta saa toivomaansa hoitoa.

 

Laatiminen

Hoitotahdon voi laatia täysin vapaamuotoisesti. Hoitotahdon voi siis laatia niin itse kirjoittamalla kuin käyttämällä valmista lomaketta – jopa suullinen hoitotahto voi olla pätevä. Ainoa edellytys hoitotahdolle on, että sen laatija on riittävästi ymmärtänyt hoitotahdon merkityksen.

Laki ei siis aseta hoitotahdolle muotovaatimuksia, mutta se on kuitenkin suositeltavaa laatia aina kirjallisesti. Näin hoitotahdon olemassaolo ja sisältö on helpompi selvittää ja vältytään virhetulkinnoilta. Suositeltavaa on myös allekirjoittaa ja päivätä hoitotahto sekä käyttää kahta todistajaa.

Hoitotahtoa kannattaa lääketieteen ja omien mielipiteiden kehittyessä tarkastella ja tarvittaessa päivittää.  Nykyään laatimansa hoitotahdon voi joko liittää Kanta-palvelujen Omakantaan tai kirjata hoitotahtonsa suoraan sinne.

 

Sisältö

Hoitotahdolla potilas määrää itse, millaista hoitoa toivoo. Tästä syystä hoitotahto voi olla eri ihmisillä hyvinkin erilainen. Toiset kirjaavat hoitotahtoon lähinnä puhtaasti lääketieteellisiä toiveita, kuten esimerkiksi elvytyskieltoon ja lääketieteellisiin tutkimuksiin liittyen. Toiset taas haluavat kirjata hoitotahtoon arkisempia toiveita, kuten liittyen esimerkiksi asuinolosuhteisiin, ulkoiluun tai vaikkapa kirjojen lukemiseen.

Laatimalla hoitotahdon hyvissä ajoin, voit varmistua, että tahtosi ja toiveesi otetaan huomioon, mikäli et niitä enää itse kykene ilmaisemaan.