Perustajaosakkaamme VT Marianne Palo keskustelee RKL:n Rakennustaito-podcastin jaksossa ”12. Rakennustyön tarkkailija – Urakoitsijan uhka, osakkaan onni?” rakennustyön tarkkaiijan tehtävistä ja vaikutuksista asuntokaupan riskeihin sekä aiheeseen liittyvän lainsäädännön ongelmista.

Mitä tarkoittaa asuntokaupan RS-järjestelmä, johon tarkkailijan valinta liittyy? Millaisia riskejä uudisasuntokaupassa voi esiintyä? Mitä ongelmia lainsäädännössä on? Riittääkö päteviä tarkkailijoita, joiden työmaasilmä on harjaantunut? Kuuntele podcast-jakso tästä.