Kuka on vastuussa talvikunnossapidosta?

Kiinteistön alueen turvallisuudesta vastaa taloyhtiö. Tämä velvollisuus kattaa myös talvikunnossapidon, kuten lumen ja jään poiston kulkuväyliltä sekä liukkauden torjunnan.

Yleensä taloyhtiöt täyttävät velvollisuutensa ulkoistamalla kunnossapidon kiinteistönhuoltoyritykselle. Näin ollen talvikunnossapidosta huolehtii taloyhtiön puolesta huoltoyhtiö, jonka kanssa on sovittu tarpeellisista toimenpiteistä kiinteistön turvallisuuden takaamiseksi myös talvella. Vastuu pysyy kuitenkin edelleen taloyhtiöllä.

Toisinaan kiinteistön talvikunnossapidosta voidaan sopia myös osakkeenomistajien kesken esimerkiksi jakamalla lumitöiden tekeminen osakkaille. Tällaisen järjestelyn tulee kuitenkin perustua vapaaehtoisuuteen eikä ketään osakasta voida velvoittaa tällaiseen toimintamalliin. Kieltäytymisestä ei saa aiheutua vain kieltäytyneelle osakkaalle kuluja esimerkiksi korotettujen vastikkeiden kautta tai korvaamalla työ ulkoistetusti.

Viimekädessä on siis aina taloyhtiön vastuu ja velvollisuus huolehtia, että kiinteistön alueella on turvallista liikkua, vaikka järjestelyistä olisi sovittu osakkeenomistajien tai huoltoyhtiön kanssa.

Talvikunnossapito on tärkeää

Hyvin hoidettu ja kunnossapidetty kiinteistö säilyttää paremmin arvonsa. Lumettomat ja turvalliset kulkuväylät, parkkipaikat ja muut paikat tekevät kiinteistöstä houkuttelevamman. Näin säästytään myös niin henkilövahingoilta kuin kiinteistön rakenteita vahingoittavilta vaikutuksilta. Ennaltaehkäisevä ja järjestelmällinen kunnossapito voi johtaa merkittäviin säästöihin tulevaisuudessa. Ennakoinnilla voi minimoida korjauskustannuksia tai mahdollisia vahingonkorvauksia vaaratilanteiden sattuessa.

Turvallinen asuinympäristö on asumisviihtyvyyden kannalta erityisen tärkeää.

Mikäli taloyhtiön vastuisiin tai velvollisuuksiin liittyvät asiat mietityttävät, ota meihin yhteyttä! Asiantuntevat juristimme avustavat monipuolisesti asunto-osakeyhtiöitä, niiden hallitusta sekä isännöitsijää ja osakkeenomistajaa.