Usein ihmiset havahtuvat edunvalvonta-asioihin vasta oman läheisensä ikääntyessä tai sairastuessa. Edunvalvontavaltakirjan tärkeys huomataan yleensä vasta, kun oma läheinen ei enää kykenekään hoitamaan kaikkia asioitaan itsenäisesti ja muiden läheisten tulee ottaa näitä asioita hoitaakseen. Edunvalvontavaltakirja tulee tehdä jo hyvissä ajoin ennen edunvalvonnan tarvetta niin oman mielenrauhan, kuin läheistenkin taakan helpottamiseksi. Valtakirjan voi nimittäin tehdä kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka kykenee ymmärtämään valtakirjan merkityksen. Oman toimintakyvyn heiketessä pätevä edunvalvontavaltakirja helpottaa asioiden hoitamista huomattavasti.

 

Mikä edunvalvontavaltakirja?

Edunvalvontavaltakirja on kirjallinen asiakirja, jolla voit valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan asioitasi ja valvomaan etujasi silloin, kun et itse siihen pysty esimerkiksi ikääntymisen, sairauden, onnettomuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi. Hoidettavat asiat ovat pääsääntöisesti aivan arkipäiväisiä asioita, kuten laskujen maksamista. Hoidettavaksi voi kuitenkin tulla merkittävämpiäkin asioita, kuten vaikkapa kiinteistöjen tai asunto-osakkeiden myynti.

Edunvalvontavaltakirjan avulla voit varautua tulevaan hyvissä ajoin ja päättää etukäteen, kuka tai ketkä olisivat parhaita henkilöitä hoitamaan juuri sinun asioitasi. Valtakirjalla voit määritellä varsinaisen valtuutetun lisäksi toissijaisia- ja varavaltuutettuja.  Lisäksi voit määritellä, mitä asioita valtuutettu hoitaa ja miten asioitasi hoidetaan.

Mikäli sinulla ei ole pätevää edunvalvontavaltakirjaa, joudutaan edunvalvoja määräämään tarpeen vaatiessa viranomaisen päätöksellä.

 

Edunvalvontavaltakirjan laatiminen ja sisältö

Ollakseen pätevä, edunvalvontavaltakirjan tulee täyttää tietyt lain (laki edunvalvontavaltuutuksesta) asettamat vaatimukset. Käydään siis keskeisimmät vaatimukset läpi.

Edunvalvontavaltakirjan voi ensinnäkin tehdä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka kykenee ymmärtämään valtakirjan merkityksen. Valtakirja on tehtävä kirjallisesti ja se on allekirjoitettava kahden todistajan samanaikaisesti läsnä ollessa. Todistajien tulee tietää, että kyseessä on edunvalvontavaltakirja, mutta sen tarkempaa sisältöä heille ei tarvitse kertoa. Todistajaksi ei kelpaa kuka tahansa, vaan tähän pätee tietyt esteellisyyssäännökset. Näin ollen esimerkiksi valtuuttajan tai valtuutetun puolisot, sukulaiset tai näiden puolisot eivät voi toimia todistajina.

Valtakirjassa on mainittava valtakirjan laatija (valtuuttaja) ja se henkilö, jonka hän oikeuttaa itseään edustamaan (valtuutettu). Lisäksi valtakirjasta tulee ilmetä valtuuttamistarkoitus sekä ne asiat, joissa valtuutettu oikeutetaan edustamaan valtuuttajaa. Edunvalvontavaltakirjaan on myös sisällytettävä määräys, jonka mukaan valtuutus tulee voimaan, mikäli valtuuttaja tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan.

Edunvalvontavaltakirjan muotovaatimusten noudattaminen on ehdottoman tärkeää, jotta valtakirja saadaan vahvistetuksi. On myös tärkeää, että saat juuri sinun tilanteeseesi ja tarpeisiisi sopivan edunvalvontavaltakirjan.  Edunvalvontavaltakirjan laatimisessa onkin suositeltavaa kääntyä asiantuntijan puoleen.

 

Edunvalvontavaltakirjan voimassaolo

Holhousviranomaisena edunvalvonta-asioissa toimii Digi- ja väestötietovirasto. Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan vasta, kun edunvalvontavaltakirja on Digi- ja väestötietoviraston päätöksellä vahvistettu. Ei siis riitä, että henkilöllä on edunvalvontavaltakirja eikä sen tekeminen itsessään muuta valtakirjan laatijan asemaa. Edunvalvontavaltakirjassa nimetty valtuutettu voi hakea valtuutuksen vahvistamista, kun valtuuttaja ei enää itse kykene hoitamaan asioitaan. Tähän tarvitaan sekä alkuperäinen edunvalvontavaltakirja, että lääkärintodistus tai muu vastaava luotettava selvitys valtuuttajan terveydentilasta.

 

Tiesitkö, että palveluihimme kuuluu myös erilaisissa perhe- ja perintöoikeudellisissa kysymyksissä avustaminen sekä niihin liittyvien asiakirjojen laatiminen. Meiltä saat siis apua myös toiveidesi mukaisen edunvalvontavaltakirjan laatimiseen. Ota rohkeasti yhteyttä!

 

Lue lisää edunvalvontavaltuutuksesta Digi- ja väestötötietoviraston sivuilta.