Mitä tietoja isännöitsijäntodistuksessa on?

Isännöitsijäntodistuksen sisältö määräytyy lain mukaan. Todistuksessa annetaan tietoja sekä yhtiöstä että huoneistoista.

Yhtiöstä ilmoitetaan muun muassa asunto-osakeyhtiön taloudellinen tila, tiedot yhtiön rakennuksista ja niiden kunnosta, huoneistojen määrä sekä maa-alueen omistussuhteet eli onko maapohja yhtiön omistuksessa vai onko kyseessä vuokratontti tai valinnainen vuokratontti. Tämän lisäksi todistuksessa ilmoitetaan asunto-osakeyhtiössä suoritetut remontit, suunnitellut remontit sekä yhtiövastikkeen määrä.

Isännöitsijäntodistuksesta käy ilmi myös kaikki huoneiston, eli esimerkiksi myytävän asunnon, olennaiset tiedot. Todistuksessa ilmoitetaan myös huoneiston pinta-ala. Myös huoneiston käyttö- ja luovutusrajoitukset sekä huoneistokohtaiset erääntyneet ja maksamattomat yhtiövastikkeet on kerrottava isännöitsijäntodistuksessa.

Tarkka listaus lain velvoittamista ilmoitettavista tiedoista löytyy osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta annetusta valtioneuvoston asetuksesta.

Isännöitsijän on pyynnöstä annettava osakehuoneistoa koskeva isännöitsijäntodistus tai sen päivitys. Tällaisen pyynnön voi tehdä laissa määritetyt henkilöt eli esimerkiksi osakkeen omistaja tai myyntitoimeksiantoa hoitava välitysliike. Välitysliikkeen on huolehdittava, että heillä on käytössä tuore isännöitsijäntodistus. Todistuksen käyttöikä on välitystoimeksiannoissa neljä kuukautta, jonka jälkeen tulisi hankkia uusi todistus tai muuten tulisi luotettavasti tarkistaa isännöitsijäntodistuksessa olevien tietojen ajantasaisuus. Tämän lisäksi välitysliikkeen on pyrittävä hankkimaan isännöitsijäntodistus kaupantekopäivälle. 

Miksi isännöitsijäntodistus on tärkeä?

Isännöitsijäntodistus on erinomainen tietolähde asuntokaupoissa. Tästä lakisääteisestä dokumentista voi tarkistaa esimerkiksi myynti-ilmoituksessa ilmoitettujen tietojen paikkansa pitävyyden. Isännöitsijäntodistuksen avulla ostaja voikin varmistua siitä, että hänelle annetut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia. Ostajan tulee tutkia isännöitsijätodistusta tarkkaan ennen kauppojen tekemistä.Todistus on helpoin tapa saada käsitys asunto-osakeyhtiön olennaisista tiedoista, jotka voivat vaikuttaa ostopäätökseen ja mahdollisesti tuleviin kustannuksiin. Isännöitsijäntodistus kannattaa tutkia huolellisesti ennen kauppoja, jotta vastaan ei tulisi yllättäviä kuluja tai muita yllättäviä ongelmia. 

Tämä artikkeli on kolmas osa Asunto- ja kiinteistökaupan asiakirjat -sarjaa, jossa nostamme esiin ja esittelemme tärkeitä asunto- tai kiinteistökaupan asiakirjoja. Lue myös sarjan ensimmäinen osa, joka käsittelee energiatodistusta sekä toinen osa, joka käsittelee selostusliitettä.