Miksi reklamaatio pitää tehdä?

Reklamaatio on tärkeä toimenpide omien oikeuksien suojaamiseksi ja sen avulla turvaat oikeutesi esittää vaatimuksia. Jos esimerkiksi havaitset kaupanteon jälkeen kohteessa virheitä, jotka vaikuttavat sen arvoon tai kuntoon, kannattaa reklamaatio tehdä puhevallan säilyttämiseksi.

Milloin reklamaatio tulee tehdä?

Määräajoissa tulee noudattaa asuntokauppalain ja maakaaren mukaisia säädöksiä. Ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe on havaittu tai se olisi pitänyt havaita. Aikaa, jota pidetään kohtuullisena reklamaatioaikana, vaihtelee ja sitä joudutaan arvioimaan aina tapauskohtaisesti. Toisin sanoen ostajan on oltava reklamoidessa aktiivinen ja riittävän nopea. Virhetilanteissa ostajan ei siis kannata jättäytyä passiiviseksi.

Reklamaatioaikoihin liittyen voi tutustua tarkemmin oikeuskäytäntöön blogissamme korkeimman oikeuden tapauksen 2016:69 kautta.

Miten reklamaatio tulee tehdä?

Reklamaation laatimisessa on syytä olla tarkkana. Reklamaatio-ajan lisäksi maakaaressa ja asuntokauppalaissa on nimittäin myös säännökset siitä, mitä reklamaation tulee sisältää. Ostajan tulee reklamaatiossa ilmoittaa havaitsemansa virheet sekä lisäksi ne vaatimukset, jotka hän haluaa myyjälle esittää. Vaatimuksen määrä tulee ilmoittaa riittävän yksilöidysti. Vaatimus tulee siis tarkentaa myös euromääräisesti kohtuullisessa ajassa. Vaikka reklamaatio olisi sinänsä tehty riittävän ajoissa, voi ostaja menettää oikeuden esittää vaatimuksia, jollei hän muista tarkentaa vaatimuksiaan euromääräisesti ajoissa. Korkein oikeus on antanut tästä asiasta ennakkopäätöksen vuonna 2016 (KKO 2016:69).

Juristin kanssa reklamaation laatiminen ja vaatimusten esittäminen onnistuu helpoiten. Juristi osaa auttaa myös seuraavissa askelissa ja selvittämään asiaa siten, että lopputulos on mahdollisimman paljon asiakkaan toiveiden mukainen. Prosessin edetessä on tärkeää hankkia oikeudellista neuvontaa varmistuakseen siitä, että toimintatavat ovat oikeat ja kohtuulliset.

Me autamme reklamaatioissa ja riidanratkaisussa

Toimistomme juristit ovat asumisen juridiikan ammattilaisia, ja reklamaation laatiminen on yksi heidän yleisimmistä työtehtävistään. Juristimme osaavat auttaa kiperimmissäkin ongelmissa ja varmistaa asiakkaan oikeusturvan toteutumisen. Juristimme pyrkivät ratkaisemaan riitatilanteita kustannustehokkaasti säästäen asiakkaan jaksamista, aikaa ja rahaa.

Ole meihin yhteydessä. Me autamme mielellämme!