Vastikään voimaan astunut, päivitetty tupakkalaki tiukentaa tupakkaa ja sen käyttöä koskevia säännöksiä monissa tilanteissa. Eräs olennainen lain tuoma muutos on asunto-osakeyhtiön mahdollisuus hakea tupakointikieltoa huoneistojen parveke- ja terassialueille. Aikaisempaan sääntelyyn verrattuna taloyhtiö voi hakea parvekkeille ja muille ulkoalueille tupakointikieltoa kunnalta ilman terveydensuojelulain mukaisen terveyshaitan osoittamista. Savun kulkeutuminen riittää kiellon perusteeksi. Lisäksi taloyhtiö voi uuden lain mukaan tehdä tupakoinnin kieltämistä koskevan päätöksen yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä aikaisemman yksimielisyysvaatimuksen sijaan. Tupakoinnin kieltäminen sisätiloissa on mahdollista vain, jos savun kulkeutumista ei voida kohtuudella rakenteellisin muutoksin ehkäistä. Asukkaalle on myös varattava mahdollisuus omin toimenpitein ehkäistä savun kulkeminen toisiin huoneistoihin ja tiloihin.

Parveketupakointia koskeva sääntely tulee sovellettavaksi vuoden 2017 alusta. Häiritsevään tupakointiin on Isännöintiliiton ja Kiinteistöliiton mukaan edelleen suositeltavaa ensisijaisesti hakea ratkaisua keskustelun ja sovinnon keinoin. Mikäli nämä konstit eivät riitä, voi taloyhtiön johto ohjeistaa tupakoitsijoita ja tarvittaessa taloyhtiö voi enemmistöpäätöksen tuin hakea tupakointikieltoa kunnalta. Viimeisenä keinona taloyhtiöllä on mahdollisuus puuttua häiriöön ottamalla huoneisto hallintaansa, mutta vain tiukkojen tapauskohtaisten hallintaanottoedellytysten täytyttyä.

Lue myös: Voidaanko pyykkituvan käytön kustannukset periä yhtiövastikkeessa?