Monesti vuokrasopimuksissa vuokrankorotusten on sovittu ajoittuvan juuri kesäaikaan. Lomien ja lomamatkojen lähestyessä ajatus vuokrankorotuksesta ei ole kovin houkutteleva ja moni vuokralainen pohtiikin, voiko vuokranantaja korottaa vuokraa vapaasti.

Korkein oikeus on äskettäin joutunut pohtimaan juuri samaa asiaa tuoreessa, vuokrankorotusta koskevassa ennakkotapauksessaan KKO 2016:5.

Kyseisessä tapauksessa vuokran korotuksesta oli vuokrasopimuksessa sovittu siten, että vuokra oli sidottu elinkustannusindeksiin ja että minimikorotus oli 4 %. Sopimuksen mukaan vuokra tarkistettiin aina kesäkuun alusta ja tarkistusajankohta oli vuosittain.

Vuokralaiset eivät olleet oma-aloitteisesti ryhtyneet maksamaan korotettua vuokraa, minkä vuoksi vuokranantaja ryhtyi perimään vuokrankorotuksen osuutta oikeusteitse.

Korkeimmassa oikeudessa oli kysymys siitä, olisiko vuokranantajan tullut ennakkoon ilmoittaa vuokralaisille uudesta vuokrasta ja sen voimaantuloajankohdasta. Korkeimman oikeuden pohdittavana oli se, tarkoitettiinko ehdolla ”vuokra tarkistetaan aina kesäkuun alusta, tarkistusajankohta vuosittain” sitä, että vuokra muuttuu automaattisesi vuosittain kesäkuun alusta ilman eri toimenpiteitä vai että vuokrasopimuksessa oli sovittu vain vuokrankorotuksen laskennallisista perusteista ja että vuokranantajan tulisi erikseen ilmoittaa vuokralaisille uusi vuokra ja sen voimaantuloaika.

Korkein oikeus totesi, että vuokrasopimuksessa käytettyä sanaa ”tarkistetaan” on mahdollista tulkita eri tavoin, mutta Korkeimman oikeuden mukaan tässä yhteydessä sana viittasi pikemminkin siihen, että vuokran tarkistaminen tapahtuu automaattisesti ilman, että kummaltakaan osapuolelta vaaditaan aktiivisia toimia. Korkein oikeus totesi myös, että lausuma, jonka mukaan vuokraa tarkistetaan eli muutetaan vuosittain aina kesäkuun alusta, on luontevasti ymmärrettävissä niin, että sovittujen ehtojen mukaista uutta vuokraa on ryhdyttävä maksamaan tuosta ajankohdasta lähtien. Vuokralaisilla oli siten ollut velvollisuus ryhtyä maksamaan uutta vuokraa 1.6.2011 lukien.

Lue lisää palveluistamme: Huoneenvuokrakysymykset