Toimeksiannot

Toimistomme käyttää todelliseen ajankäyttöön perustuvaa laskutusta. Tuntiveloitushinnasta sovitaan toimeksiantoa tehtäessä. Veloitus on

  • Kuluttaja-asiakkaille 260 euroa + alv 24 % (322,40 sis. alv)
  • Yritysasiakkaille 280 euroa + alv 24 % (347,20 sis. alv)

Lakiasiaintoimisto Palo & Co Oy hoitaa yksityishenkilöiden ja yritysten toimeksiannosta muun muassa riita-, sopimus- ja hakemusasioita. Toimeksiannon suorittamisesta laaditaan kirjallinen toimeksiantosopimus, jossa määritellään toimeksisaajan tehtävät asiakkaan toiveiden mukaisesti. Riita-asioissa Lakiasiaintoimisto Palo & Co Oy:n ensisijaisena tavoitteena on neuvottelemalla ja asiaa selvittelemällä etsiä riitakysymykseen ratkaisu sovintoteitse, mikäli sovinto on asiakkaan kannalta asiaa kokonaisuutena harkiten edullisin vaihtoehto.

Asiakkaalta peritään lisäksi toimeksiannon hoitamisesta syntyneet kulut esimerkiksi oikeudenkäyntimaksut, asiakirjojen lunastukset, matkakulut sekä tarvittavat asiantuntijakulut. Toimeksiantaja saa laskun liitteenä yksityiskohtaisen toimenpide-erittelyn.

Konsultaatiotapaaminen

Mikäli haluatte hoitaa asiaanne itse, mutta tarvitsisitte asiaan kokeneen juristin neuvoja, voidaan kanssanne tarvittaessa sopia esimerkiksi vain muutaman tunnin mittaisesta konsultaatiokäynnistä. Konsultaatiotapaamisessa käydään läpi päämiestä askarruttavia kysymyksiä. Tapaamisessa voidaan selvitellä päämiehen oikeuksia ja velvollisuuksia, jutun vahvuuksia ja heikkouksia sekä seikkoja, joihin asiaa hoidettaessa kannattaisi kiinnittää erityistä huomiota. Konsultaatiokäynnit laskutetaan normaalin tuntihinnastomme mukaisesti.

Oikeusturvavakuutus

Usein päämiehen koti- tai  yritysvakuutus sisältää oikeusturvavakuutuksen, joka saattaa riita-asioissa korvata päämiehelle aiheutuvia lakimieskustannuksia kunkin vakuutussopimuksen ehtojen puitteissa. Oikeusturvavakuutusten ehdot vaihtelevat huomattavasti vakuutusyhtiöittäin. Vakuutukseen liittyy omavastuu, joka on usein 15 % kuluista, kuitenkin vähintään noin 200 euroa vakuutuksesta riippuen. Vakuutuskirjasta ilmenee enimmäiskorvauksen määrä, joka on tällä hetkellä usein 8 500 euroa. Neuvomme asiakkaitamme oikeusturvaan liittyvissä asioissa.

Kaupanvahvistajan palvelu

Palveluihimme kuuluu toimeksiantojen ohella myös kaupanvahvistajan palvelu. Julkinen kaupanvahvistaja Yrjö Tolvanen voi sopimuksen mukaan tulla kiinteistökaupantekoon tai kaupanteko voidaan järjestää toimistossamme. Kaupanvahvistajan palkkio on 120 euroa. Mikäli kaupanvahvistus tapahtuu toimiston ulkopuolella, veloitetaan lisäksi matkakulut.