Mitä suorituskyvyttömyysvakuudella tarkoitetaan?

Asuntokauppalain (843/1994) mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän rakennuttajan on otettava kohteelle suorituskyvyttömyysvakuus. Suorituskyvyttömyysvakuuden tarkoituksena on korvata asunto-osakeyhtiön osakkaille sekä taloyhtiölle aiheutuneita kustannuksia tilanteessa, jossa rakennusvirheen ilmetessä perustajaosakas on kyvytön suorittamaan korvauksia esimerkiksi konkurssin takia.

Suorituskyvyttömyysvakuus korvaa sellaisia virheitä, jotka on havaittu vuositarkastuksen jälkeen. Vakuuden on oltava voimassa kymmenen vuotta siitä, kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennuksen käyttöönotettavaksi. Vakuuden ulkopuolelle jäävät sellaiset virheet, jotka oli havaittu tai jotka olisi pitänyt havaita vuositarkastuksessa. 

Vakuuden asettaminen korjaus- tai lisärakentamisessa

Rakennuttaja on velvollinen asettamaan suorituskyvyttömyysvakuuden myös sellaisille rakennuskohteille, joissa olemassa olevat tilat remontoidaan uusiksi asunnoiksi. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa asunto-osakeyhtiön ullakkotilat saneerataan uusiksi asunnoiksi.

Markkinaoikeus täsmensi tuoreessa ratkaisussaan 555/2023 rakennuttajan velvollisuutta suorituskyvyttömyysvakuuden asettamiselle. Tapauksessa oli kysymys tilanteesta, jossa rakennuttajayhtiö oli hankkinut asunto-osakeyhtiön alimpien kerroksien liiketilat omistukseensa. Liiketiloihin oli rakennettu uusia asuinhuoneistoja, joita oli rakennusvaiheen aikana markkinoitu kuluttajille. Rakennuttajayhtiö ei ollut asettanut suorituskyvyttömyysvakuutta. Markkinaoikeus katsoi, että asuntojen markkinointi oli lainvastaista, sillä rakennuttaja ja kiinteistönvälitysliike eivät noudattaneet säännöksiä suorituskyvyttömyysvakuuden asettamisesta.

Kiinteistönvälittäjän vastuu

Uudisasunnon myynnissä kiinteistönvälitysliikkeen tulee selvittää, onko kohteelle asetettu suorituskyvyttömyysvakuus ja hankkia siitä todistus. Tämä koskee myös käytetyn asunnon myyntiä silloin, kun myytävä kohde on alle kymmenen vuotta vanha.

Oletko ostanut uuden asunnon ja tarvitset neuvontaa? Toimistomme juristit hoitavat monipuolisesti asuntokauppaan liittyviä asioita. Ota yhteyttä!

Lue lisää uudisasunnon ostamisesta:

Rakentamisvaiheen asuntokauppa on täysin turvallinen – vai onko?

Uudisasunnon ostajan on syytä olla tarkkana

Minkälaisten korjausten jälkeen kauppaan sovelletaan uuden asunnon kaupan säännöksiä? Korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 2016:22