Auringonvalon lisääntyessä parvekkeen laittaminen kevätkuntoon alkaa tulla taas ajankohtaiseksi. Moni haaveilee lasituksen rakentamisesta parvekkeelleen tai kuistilleen, jotta tilasta voisi nauttia pidempään. Saako lasituksen rakentaa omin päin? Viime vuoden lopulla annettu Rovaniemen hovioikeuden ratkaisu tarjoaa tulkinta-apua tilanteeseen.

Rovaniemen hovioikeus antoi 23.10.2018 ratkaisun tapauksessa, jossa osakas oli ilman taloyhtiön lupaa rakennuttanut huoneistoonsa kuistilasituksen. Lasitus oli tehty jo vuosia aiemmin, vuonna 2005. Osakas vaati tuomioistuimessa, että yhtiökokouksen tekemä päätös siitä, että osakkaan kuistilasitusta ei sallita, julistetaan pätemättömäksi.

Oikeuteen tehdä muutostöitä vaikuttaa se, kuuluuko parveke tai kuisti osakashallinnan piiriin. Hovioikeus katsoi ratkaisussaan, että kuisti ei tämän taloyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kuulunut osakashallintaan, ja osakkeenomistajalla ei ollut oikeutta tehdä muutostöitä tällaiseen tilaan ilman taloyhtiön suostumusta.

Osakas oli vedonnut siihen, että hänen kuistinsa käyttäminen oli lumen kertymisen vuoksi hankalampaa kuin toisilla osakkeenomistajilla ja siihen, että yhtiön päätös olisi yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Hovioikeuden ratkaisun mukaan asunto-osakeyhtiö ei voi vaikuttaa sääolosuhteisiin, ja huoneistojen suunta on määritetty jo rakentamisvaiheen yhteydessä. Kokouspäätöksen ei katsottu loukkaavan osakkaiden yhdenvertaisuutta. 

Ajan kulumisen (yli 10 v) ei katsottu pätevöittävän lasitusta, koska se oli alun perinkin todetuin tavoin ollut asunto-osakeyhtiölain vastainen. Asiassa ei ollut näytetty, että yhtiö olisi missään vaiheessa hyväksynyt lasitusta. Osakkaan kanne hylättiin: osakkaalla ei ollut oikeutta kuistin lasituksiin.

Ratkaisun opetus on, että osakashallinnan ulkopuolella olevien tilojen muutostöihin kannattaa aina pyytää asunto-osakeyhtiön lupa ennen niihin ryhtymistä. Lisäksi tulisi selvittää, tarvitaanko hankkeelle rakennus- tai toimenpidelupaa.

Lue myös: Naapurin vesivahinko – kuka maksaa?

Kirjoittaja

Johanna Falck on riidanratkaisuun ja käräjöintiin erikoistunut Lakiasiaintoimisto Palo & Co Oy:n osakas. Hän on avustanut oikeudenkäynneissä suurta määrää yrityksiä ja yksityishenkilöitä. Hän on erikoistunut asunto- ja kiinteistökauppariitojen hoitamiseen ja erityisesti homevaurio- ja rakennusvirheisiin. Johanna avustaa taloyhtiöitä, osakkaita ja isännöitsijöitä asunto-osakeyhtiöihin liittyvissä juridisissa kysymyksissä.