Viime aikoina otsikoissa on ollut riita-asioiden merkittävästi kasvaneet oikeudenkäyntikulut. Etenkin asunto- ja kiinteistökauppariitojen oikeudenkäyntikulut ovat kymmenessä vuodessa vähintään kaksinkertaistuneet. Oikeudenkäynti ei välttämättä kannata, jos riidan intressi on pieni ja oikeudenkäyntikuluriski suuri.

 

Oikeudenkäyntikulut

Oikeudenkäynnistä aiheutuu asianosaisille kuluja. Asunto- ja kiinteistökauppariidoissa oikeudenkäyntikulut muodostuvat käytännössä keskeisiltä osin avustajan palkkiosta, rakennusalan asiantuntijoiden palkkiosta sekä todistajien palkkioista. Riita-asioissa hävinnyt osapuoli joutuu usein korvaamaan myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Tästä pääsäännöstä on kuitenkin laissa poikkeuksia. Tuomiot vaihtelevat hyvinkin paljon oikeudenkäyntikulujen jakautumisen suhteen.

Oikeudenkäynteihin liittyy siis aina oikeudenkäyntikuluriski. Tämä riski ja oma riskinkantokyky on hyvä tiedostaa, kun harkitsee, miten riita-asiaa kannattaa lähteä viemään eteenpäin.

 

Oikeudenkäyntikulujen kasvu

Tuoreessa tutkimuksessa (julkaistu Edilexissä 22.9.2020) on analysoitu käräjäoikeuksien pääkäsittelyssä ratkaistuja riita-asioita ja niiden oikeudenkäyntikuluja vuonna 2019. Viime vuoden lukuja on verrattu aiempien vuosien vastaavanlaisiin selvityksiin.

Tutkimuksen keskeisimmäksi havainnoksi nousi se, että riita-asioiden oikeudenkäyntikulut ovat kasvaneet melkoisesti vuosikymmenessä.

 

Asunto- ja kiinteistökauppariitojen keskimääräistä suuremmat oikeudenkäyntikulut

Oikeudenkäyntikulujen kasvu on ollut voimakkainta yksityishenkilöiden nostamissa kanteissa. Tutkimuksessa nostetaan esiin erityisesti kiinteää omaisuutta koskevat riidat, joissa oikeudenkäyntikulut ovat vuosikymmenessä vähintään kaksinkertaistuneet.

Asunto- ja kiinteistökauppariidoissa oikeudenkäyntikulut ovat siis vielä keskiarvoa suurempia. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että riidat ovat hankalia ja laajoja sekä vaativat paljon rakennusteknistä asiantuntemusta ja todistelua. Ennen riidan viemistä täysimittaiseen oikeudenkäyntiin onkin hyvä jo alkuvaiheessa miettiä, mikä oma riskinkantokyky oikeudenkäyntikulujen osalta on.

Tutkimuksen mukaan vuonna 2019 noin 41 prosentissa ratkaistuista riita-asioista osapuolien yhteenlasketut oikeudenkäyntikulut ylittivät lopulta riidan intressin suuruuden. Siksi on myös hyvä miettiä, mikä mahdollisten oikeudenkäyntikulujen ja riidan intressin välinen suhde on rahassa mitattuna. Onko täysimittaiseen oikeudenkäyntiin järkevää edes lähteä vai olisiko järkevämpää yrittää löytää sovinnollinen ratkaisu asiaan neuvotteluteitse?

Näitä asioita ei kuitenkaan kannata murehtia yksin, vaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen tilanteen selvittämiseksi. Toimistomme lakimies Johanna Falck toteaa: ” Todella usein on ollut sellainen tilanne, että osapuolten neuvotteluryitykset ovat ajautuneet umpikujaan ja tilanteeseen ei ole saatu ratkaisua. Tällaiset lukkiutuneet tilanteet ovat yleensä ratkenneet, kun asuntokauppariitoihin erikoistunut lakimies ryhtyy selvittämään tilannetta ja neuvottelemaan vastapuolen kanssa. ”

Toimistomme lakimiesten arvion mukaan toimistomme hoitamista riita-jutuista jopa 90 % päättyy sovinnolliseen ratkaisuun. Kaikilla toimistomme lakimiehillä on pitkäaikainen kokemus asunto- ja kiinteistökauppariitojen hoitamisesta.  Tutustu lisää palveluihimme. 

Lue myös:

Hometaloriitojen sovittelu
Sovinnosta kieltäytyminen voi tulla kalliiksi
Haluatko sovittelun? Soveltuisko tuomioistuinsovittelu?