Salaojituksen tarkoituksena on pitää maapohja kuivana rakennuksen ympäriltä. Salaojajärjestelmä koostuu rakennuksen ulkopuolella maaperässä sijaitsevista rei’itetyistä putkista. Putket keräävät maapohjaan imeytyneen veden rakennuksen ympäriltä ja kuivaavat maaperää. Salaojaputket on asennettava kiertämään rakennusta pienellä kaadolla, jolloin vesi kulkeutuu poispäin rakennuksesta.

Puutteellinen salaojajärjestelmä voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia rakennukselle. Ensinnäkin se voi johtaa kosteusvaurioihin. Se voi aiheuttaa homekasvustoa ja vaurioittaa rakennuksen pintoja. Tämä voi lopulta johtaa rakennuksen sisäilmaongelmiin. Toiseksi maaperään kertyvä vesi voi aiheuttaa maaperän painumista. Liikkuva maaperä saattaa vaurioittaa rakennusta tukevia rakenteita. Lisäksi talon perustukset voivat upota syvemmälle maahan.

Rakennuksen sokkelin hilseily tai perustuksissa olevat värimuutokset voivat olla merkkejä salaojajärjestelmän ongelmista. Mikäli pihamaalla vesi kerääntyy johonkin tiettyyn paikkaan lähelle taloa, myös tämä voi viitata salaojajärjestelmän puutteellisesta toiminnasta.

Salaojajärjestelmän toimivuuden tarkistaminen on tärkeää erityisesti ennen 2000-lukua rakennetuissa taloissa, sillä salaojitusta koskevat rakennusmääräykset tiukentuivat vuosituhannen vaihteessa. Nykysäädösten mukaan tehdyn salaojituksen tekninen käyttöikä voi olla 40–50 vuotta, mikäli salaojajärjestelmä puhdistetaan ammattilaisten toimesta 5 vuoden välein. Omatoimisia tarkastuksia tulisi tehdä vuosittain.