Asuntokauppa on merkittävä oikeustoimi, johon liittyvät ehdot on syytä harkita tarkkaan. Myyjän on annettava kaikki kauppaan vaikuttavat tiedot ostajalle jo ennen kuin ostaja tekee ostopäätöksen ja esittää ostotarjouksensa.

 

Asuntokauppa on irtaimen kauppaa. Asuntokauppalaissa ei ole säännöksiä sitä, missä vaiheessa osapuolten välillä syntyy sitova sopimus. Asunto-osakkeen kaupan ostotarjousvaiheeseen sovelletaan oikeustoimilain säännöksiä. Oikeustoimilaki on yleislaki, jossa säädetään sopimuksen syntymisestä ja siitä, milloin osapuolten välille syntyy sitova sopimus.

Milloin sitova sopimus syntyy?

Oikeustoimilain nojalla osapuolten välillä syntyy sitova sopimus, kun myyjä on hyväksynyt ostajan ostotarjouksen. Tämän jälkeen osapuolet ovat siis velvollisia tekemään kaupan niillä ehdoilla, joista ostotarjouksessa on sovittu. Kauppakirja tulisi lähtökohtaisesti laatia ostotarjouksen ehtojen pohjalta.

Ostajalla tai myyjällä ei ole ostotarjouksen tai vastatarjouksen hyväksymisen jälkeen oikeutta yksipuolisesti vaatia, että jotain tarjouksen ehtoa muutetaan. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että jo ostotarjousvaiheessa sovitaan kaupan ehdoista mahdollisimman tarkasti. Jo ostotarjousvaiheessa tulisi siis sopia muun muassa siitä, milloin omistusoikeus ja hallintaoikeus siirtyvät, milloin kauppahinta maksetaan ja miten vakuusjärjestelyt hoidetaan.

Oikeus vetäytyä kaupasta

Kaupasta on mahdollista vetäytyä, jos ostotarjouksen yhteydessä on sovittu vakiokorvauksesta tai maksettu asunnosta käsirahaa.

Jos ostaja tahtoo vetäytyä kaupasta, on myyjällä oikeus joko pitää ostajan maksama käsiraha tai saada ostajalta sovittu vakiokorvaus. Jos myyjä puolestaan vetäytyy kaupasta, on hänellä velvollisuus palauttaa maksettu käsiraha sekä maksaa käsirahaa tai vakiokorvausta vastaava summa ostajalle. Lisäksi kuluttajaosapuolet voivat erikseen sopia, että kaupasta vetäytymisestä aiheutuneet todelliset kulut korvataan vahingonkorvauksen muodossa.

Jos ostotarjouksen yhteydessä ei ole käytetty vakiokorvausehtoa tai maksettu käsirahaa, ovat molemmat osapuolet velvollisia tekemään kaupan ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Ostotarjousvaiheeseen on siis syytä kiinnittää erityistä huomiota. Kun kaupan ehdot ovat molemmille osapuolille selvät, riita asuntokaupasta jää helpommin syntymättä.

Tutustu palveluihimme: Asunto- ja kiinteistökauppa