Milloin energiatodistus tulee laatia?

Energiatodistus on oltava esitettävissä ostajalle tai vuokralaiselle myynti- tai vuokraustilanteessa. Tämän lisäksi uudisrakennuksen energiatodistus on esitettävä rakennuslupaa haettaessa. Näin ollen todistus on hyvä hankkia hyvissä ajoin ennen myyntiä, vuokrausta tai rakennusluvan hakemista. Energialuokitus tulee myös merkitä kaikkiin julkisiin myynti- ja vuokrausilmoituksiin. On hyvä muistaa, että energiatodistus on voimassa vain 10 vuotta sen antopäivästä, jonka jälkeen se pitää uusia. Energiatodistus vaaditaan pääsääntöisesti kaikilta rakennuksilta, vaikka poikkeuksiakin pääsääntöön löytyy. Esimerkiksi rakennuksiin, joissa kerrospinta-ala on alle 50 m2 tai loma-asuntoihin ei laki velvoita hankkimaan energiatodistusta. 

Miten ja kuka energiatodistuksen hankkii?

Rakennuksen omistajalla, eli esimerkiksi myyjällä tai vuokranantajalla, on aina vastuu energiatodistuksen hankinnasta energiatodistuslaissa säädetyissä ja edellä esitetyissä tilanteissa. Rakennuksen omistaja ei voi sopia ostajan tai vuokralaisen hankkivan energiatodistusta, koska energiatodistuksen tulee olla laadittuna jo ennen myynti- tai vuokraustilannetta. Energiatodistuksen hankkimisvelvoite on pakottavaa lainsäädäntöä, joten osapuolet eivät voi myöskään sopia, että energiatodistusta ei laadita. On tärkeää ymmärtää, että energiatodistuksen puuttumisen merkitseminen kauppakirjaan ei poista myyjän vastuuta vaan myös jälkikäteen myyjä voidaan velvoittaa teettämään kohteelle energiatodistuksen.Energiatodistuksen voi laatia vain sellainen ammattilainen, joka on rekisteröity energiatodistuksen laatijoista pidettävään rekisteriin. Pätevät energiatodistuksen laatijat löytyvät Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n ylläpitämästä energiatodistusrekisteristä. Saman rekisterin kautta laaditaan ja allekirjoitetaan energiatodistukset. ARA:n tehtävä on viranomaisena valvoa energiatodistusten laatijoiden lisäksi energiatodistuksia. 

Tämä artikkeli on ensimmäinen osa Asunto- ja kiinteistökaupan asiakirjat -sarjaa, jossa nostamme esiin ja esittelemme tärkeitä asunto- tai kiinteistökaupan asiakirjoja.