Valesokkeli eli piilosokkeli on maanvarainen perustus rakennukselle. Sitä on käytetty yleisesti 1990-luvulle saakka, mutta sittemmin sen käyttö on lopetettu perustuksien toteutustapana. Valesokkeli voi näyttää siltä, että talossa olisi betoninen korkea perustus, minkä yläpinnasta alkaa lattia. Tosiasiassa asunnon lattia alkaa maan tasalta tai sen alapuolelta. Ulkoapäin voi syntyä vaikutelma siltä, että huoneen sisälattian pinta on todellista korkeammalla.

Valesokkelien vaurioitumiset ovat monen riita-asian aiheena nykyään. Valesokkeli luokitellaan tänä päivänä asuntokaupan kuntoarviossa riskirakenteeksi, eli vaurioherkäksi rakenteeksi, sillä se voi aiheuttaa monia erilaisia ongelmia, kuten talon rungon ja seinärakenteen kosteusvaurioita. Seinärungon rakenteiden ollessa suoraan yhteydessä kosteaan maaperään, voi esiintyä vakavia haittoja. Valesokkelirakenteissa ei myöskään usein ole ulkopuolista vedeneristystä eikä kosteus pysty poistumaan rakenteista kunnolla. Valesokkelirakenteet johtavat useasti kosteusvaurioihin, mistä seuraa terveyttä vaarantavia haittoja sisäilmaan.

Vaurioitunut valesokkelirakenne on pääsääntöisesti korjattavissa. Valesokkelirakenne kannattaakin tutkia huolellisesti rakenneavauksin ja selvittää mahdolliset alkavat tai jo olemassa olevat ongelmat. Kosteusvaurioriskin realisoituminen valesokkelirakenteessa aiheuttaa usein kalliita riitoja ostajan ja myyjän välille. Näin ollen rakenteiden kunto kannattaa selvittää riittävän laajoilla tutkimuksilla.