KHO:n ratkaisu

Tapauksessa asunto-osakeyhtiö oli tehnyt tupakkalaissa tarkoitetulle kunnan viranomaiselle hakemuksen tupakointikiellon määräämiseksi kaikkiin omistamansa rakennuksen huoneistojen sisätiloihin. Hakemuksen taustalla oli pyrkimys suojella asuntojen asukkaita tupakansavun aiheuttamilta haitoilta. Asunto-osakeyhtiö oli pyrkinyt ehkäisemään tupakansavun kulkeutumista ilmanvaihdon säätötoimenpiteillä ja yhden huoneiston rakenteita tiivistämällä sekä asunto-osakeyhtiö oli varannut asukkaille tilaisuuden ehkäistä savun kulkeutumista omilla toimenpiteillä.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan asunto-osakeyhtiön esittämässä selvityksessä oli riittävästi osoitettu, että tupakansavun kulkeutuminen asuntojen välillä oli merkittävää. KHO katsoi, että rakenteiden ilmavuodot mahdollistivat savun kulkeutumisen ja että rakenteiden korjaaminen olisi kohtuuttoman kallista. Tämän perusteella KHO katsoi, että kunnan viranomaisen tuli määrätä tupakointikielto asunto-osakeyhtiön hakemuksen mukaisesti.

Mitä ratkaisu tarkoittaa?

Tupakkalain (549/206) mukaan asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa ei saa tupakoida. Lain mukaan tupakointi on sallittua omassa käytössä olevassa sisätilassa, joka on saman perheen jäsenten ja muiden samassa taloudessa asuvien käytössä. Kuitenkin tupakointikielto voidaan määrätä asuntoyhteisöissä tietyin ehdoin myös huoneistojen sisätiloihin.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa on korostettu jo laissakin todettuja ehtoja tupakointikiellon määräämiselle. Kunnan viranomainen voi määrätä kiellon, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi kulkeutua tupakansavua toisen asukkaan parvekkeelle tai huoneistoon. Tämän lisäksi ehtona on, että savun kulkeutumista toisiin asuintiloihin ei voi estää rakenteiden korjaamisella kohtuullisin kustannuksin. Asunnon haltijaa on myös kuultava ja hänelle on varattava mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen ennen kiellon määräämistä.

Asunto-osakeyhtiöllä on siis näiden edellytysten täyttyessä mahdollista hakea ja saada tupakointikielto voimaan myös asukkaiden omien seinien sisäpuolelle.

Aiheuttaako tupakointi ongelmia taloyhtiössäsi?

Mikäli ongelmatilanteita ilmenee, kannattaa olla yhteydessä asiantuntevaan juristiin. Toimistomme juristit hoitavat kaikenlaisia asumisen juridiikkaan liittyviä toimeksiantoja. Ole siis meihin yhteydessä, jos riesanasi on tupakointi taloyhtiössäsi!