Kuka on terveystarkastaja?

Terveystarkastaja on koulutettu kunnan viranomainen, jonka tehtävänä on valvoa mm. erilaisten ympäristötekijöiden vaikutuksia ihmisten terveyteen. Kun puhutaan asumisterveydestä, terveystarkastajan tehtävänä on varmistaa, että asuinolosuhteet eivät aiheuta terveydelle haittaa. Terveystarkastajan käytännön tehtäviin kuuluu mm. neuvonta, tarkastuskäyntien tekeminen ja näytteidenottaminen. Terveystarkastaja on voinut opiskella esimerkiksi ympäristöteknologiaa, mutta ammatissa vaaditaan myös terveydensuojeluun liittyvien lakien ja asetusten tuntemista.

Miten terveystarkastajan saa paikalle?

Terveystarkastajan saa paikalle tekemään asunnontarkastuksen olemalla yhteydessä kunnan terveydensuojeluviranomaiseen. Mikäli on epäilystä terveyshaitasta tai halutaan varmistua asunnon täyttävän terveysvaatimukset, terveystarkastaja suorittaa pyynnöstä asunnontarkastuksen. Tämän lisäksi he useimmiten antavat myös neuvontaa liittyen sisäilmaongelmiin ja asumisterveyteen. Usein tarkastukset tehdään ilmoitusperusteisesti, mutta niitä voidaan suorittaa myös ilmenevien huolien tai valitusten pohjalta.

Millaisissa tapauksissa terveystarkastajaa käytetään?

Terveyshaitan aiheuttajia voi olla esimerkiksi asunnon kylmyys, sisäilman epäpuhtaudet, melu tai kosteus ja sen aiheuttamat ongelmat. Vastuu kunnossapidosta, vaurioiden syiden selvittämisestä ja korjaamisesta on kiinteistön omistajalla. Ennen kuin otetaan yhteyttä terveystarkastajaan, on siis syytä pyytää kiinteistön omistajaa, isännöitsijää tai muuta asiasta vastaavaa henkilöä selvittämään asiaa.

Terveystarkastajaa tarvitaan erityisesti silloin, kun epäillään asunnon sisäilmaongelmia, homevaurioita tai muita asumisterveyteen liittyviä riskejä. Hän voi tarkastaa rakennuksen kunnon, selvittää kosteusvaurioihin liittyviä kysymyksiä ja esimerkiksi tarkastaa ilmanvaihdon toimivuuden. Terveystarkastajan lausuntoa tällaisissa tilanteissa voidaan käyttää riitatilanteiden ratkomisen tukena. Lisäksi terveystarkastaja voi antaa suosituksia ja määräyksiä esimerkiksi taloyhtiöille toimenpiteistä asumisterveyden parantamiseksi.

Terveystarkastajan rooli asumisterveyteen liittyvissä kysymyksissä on tärkeä. Oikea-aikaiset tarkastukset ja toimenpiteet ovat tärkeitä, jotta mahdollisiin vaurioihin tai asumisterveyteen vaikuttaviin haittoihin voidaan puuttua ajoissa.

Toimistomme juristit avustavat asumisterveyteen ja terveyshaittoihin liittyvissä ongelmatilanteissa. Ole meihin yhteydessä!