Korkein oikeus on antanut vastikään mielenkiintoisen ennakkopäätöksen ostajan selonottovelvollisuuden laajuudesta kiinteistön kaupassa (KKO 2019:16).  

Kyse oli vuonna 1958 rakennetusta rakennuksesta. Ennen kauppaa tehdyssä kuntotarkastusraportissa oli todettu, että rakennuksessa oli riskirakenteita ja että alapohjassa oli lahovaurioita, joiden laajuutta ei ollut selvitetty. Alapohjan osalta oli lisäksi esitetty lisätutkimussuositus. Ostaja ei ollut kuitenkaan teettänyt alapohjaan lisätutkimuksia.

Korkeimman oikeuden ratkaistavana oli kysymys siitä, oliko ostajalla kaupan jälkeen oikeus vedota virheenä alapohjan vaurioihin.

Maakaaren mukaan kiinteistön ostaja ei saa laatuvirheenä vedota seikkaan, joka olisi voitu havaita kiinteistön tarkastuksessa ennen kaupan tekemistä. Lähtökohtana on se, että ostajan on ennen kaupantekoa suoritettava kiinteistön tarkastus tavanomaisella huolellisuudella. Tarkastuksessa ostajan tulee tutustua kaikkiin niihin tiloihin, joihin hänellä on esteetön pääsy. Ostajalla ei ole velvollisuutta tarkistaa myyjän kiinteistöstä antamien tietojen paikkansapitävyyttä, eikä ulottaa tarkastusta seikkoihin, joiden selvittäminen edellyttää teknisiä tai muita tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä, ellei tähän ole erityistä syytä.

Tapauksessa korkein oikeus katsoi, että ostajilla olisi ollut erityinen syy edellyttää lisätutkimuksia alapohjan osalta. Korkein oikeus katsoi ostajien ottaneen tietoisen riskin mahdollisista vaurioista ostaessaan saamistaan tiedoista huolimatta kiinteistön edellyttämättä siihen lisätutkimuksia. Alapohjan lahovauriot olisivat tulleet ilmi, jos alapohjan kuntoa olisi selvitetty lisätutkimuksin ennen kauppaa eikä vasta kaupanteon jälkeen.

Ostajat eivät voineet vedota virheenä kaupan jälkeen havaittuihin alapohjan vaurioihin, minkä vuoksi ostajien kanne hylättiin.

Lue myös: Vältä riidat talokaupassa – juristin 3 vinkkiä