Sovintoa tehdessä asuntokauppariidan osapuolet pyrkivät löytämään yhteisen ratkaisun kiistaansa. Sovinnossa ei ole kyse voittajista ja häviäjistä. Sovinnon laatimiseen kannattaa hyödyntää koulutettua asumisen juridiikan ammattilaista, jotta voi varmistua sovinnon reiluudesta ja joka osaa pitää puoliasi. Listaamme seuraavaksi kolme syytä, miksi sovinto asuntokauppariidoissa kannattaa.

  1. Nopeampi ja edullisempi vaihtoehto oikeudenkäynnille

Ratkaisun saaminen pitkittyy, mikäli riitaa ratkotaan oikeudenkäynnissä. Käräjäoikeudet ovat ruuhkaisia ja niissä ratkaisun saaminen voi kestää jopa useita vuosia Näin ollen riidan hintalappu kasvaa ja oikeudenkäyntiin liittyviä kuluja kertyy.

Sopimalla asiasta, voidaan välttää pitkäkestoisia ja kalliita oikeudenkäyntejä. Sovintoneuvotteluissa voidaan edetä osapuolien toivomaan tahtiin ja näin ollen minimoida kustannuksia. Toimistomme juristit ovat ammattilaisia, jotka osaavat auttaa sovintoneuvotteluissa kustannustehokkaasti, huolellisesti ja asiakkaan etua ajatellen. Sovinnolla riita voidaan katkaista lyhyeen ja asia on loppuun käsitelty heti, kun osapuolia sitova sovintosopimus on allekirjoitettu.

  1. Riidan lopputulokseen voi itse vaikuttaa

Koska osapuolet voivat vaikuttaa lopputulokseen ja olla aktiivisesti mukana ratkaisun tekemisessä, säästytään yllätyksiltä. Lopputulos on siis ennustettavissa, koska lopullisen sovintosopimuksen sisällöstä käydään keskustelua. Oikeudessa tuomio tulee ”tuomarin kynästä”  ja lopputulosta on useimmiten hyvin vaikeaa etukäteen ennakoida. Sovinnon tekemisessä voi siis luottaa siihen, että lopputulos on itselle sopiva ja varautua jo etukäteen tuleviin toimenpiteisiin.

  1. Molemmat osapuolet hyötyvät

Riitoja voi ratkaista ja niistä voidaan sopia eri tavoilla. Jokaisessa tilanteessa sovintoa ja sovintosopimuksen sisältöä tulee arvioida yksilöllisesti. Erilaisia toimivia sovintosopimuksia on yhtä monta kuin asuntokauppariitoja. Sovinnossa on tarkoitus löytää yhteinen ratkaisu, joka voi olla parempi kuin oikeuden päätös.

Kokemuksemme mukaan sopimalla riita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, vältetään pahimmillaan vuosikausia kestävä henkinen stressi, jonka epätietoisuus ja pitkittynyt riitatilanne aiheuttaa.

Sovinnollinen riidan ratkaiseminen edesauttaa usein myös osapuolten suhteen säilyttämistä. Riitatilanteet voivat aiheuttaa jännitteitä osapuolten välille, mutta välit voidaan säilyttää ja ratkaista asia yhteisessä ymmärryksessä.

Autamme sovinnossa

Sovinnon saavuttaminen tarjoaa siis järkevän, kustannustehokkaan ja inhimillisen vaihtoehdon oikeudenkäynnille. Olemme alan ammattilaisia ja osaamme auttaa asiakkaitamme saavuttamaan asuntokauppariidassa asiakkaan edun mukaisen sovinnon. Kuuntelemme asiakkaitamme ja teemme töitä reilun sovinnon saavuttamiseksi.

Lue lisää hometaloriitojen sovittelusta blogistamme:

Huolestuttaako oikeudenkäyntikulut?

Hometaloriitojen sovittelu

Sovinnosta kieltäytyminen voi tulla kalliiksi

Haluatko sovinnon? Soveltuisiko tuomioistuinsovittelu?

Mikäli asuntokauppariita aiheuttaa huolta, me autamme! Ole meihin yhteydessä.