Yhtiökokous voidaan järjestää etäyhteyksien välityksellä, mikäli asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys sen sallii. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että yhtiökokous voidaan järjestää kokonaan ilman fyysistä kokouspaikkaa, pelkästään etäyhteyksien välityksellä. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä myös mahdollisuudesta järjestää niin sanottu hybridikokous, jossa yhtiökokoukseen saa osallistua etäyhteyksien välityksellä tai paikan päällä.

Etäyhtiökokouksia koskevia asunto-osakeyhtiölain säännöksiä sovelletaan asunto-osakeyhtiöihin, joissa on vähintään 30 osakehuoneistoa. Tällaisessa asunto-osakeyhtiössä 1/10 suuruisella osakasvähemmistöllä on mahdollisuus vaatia mahdollisuutta osallistua yhtiökokoukseen etänä, jos tätä ei ole yhtiöjärjestyksessä erikseen kielletty. Tätä pienemmissä asunto-osakeyhtiöissä ei ole velvollisuutta järjestää yhtiökokousta hybridimallisena.

Huomioitava on toisaalta myös, että kaikissa sellaisissa yhtiöissä, joissa etäkokous on yhtiöjärjestyksen mukaan sallittu, on 1/10 suuruisella osakasvähemmistöllä oikeus vaatia osallistumisoikeutta myös fyysisellä kokouspaikalla. Vaatimus tulee esittää kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin ennen kokouskutsun lähettämistä.

Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää aina yhtiökokous. Määräys, jolla sallitaan osakkeenomistajan osallistuminen yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä, voidaan ottaa yhtiöjärjestykseen yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Pelkän etäkokouksen sallivan määräyksen ottaminen edellyttää määräenemmistöä.

Toimistomme juristit hoitavat monipuolisesti asunto-osakeyhtiöihin liittyviä toimeksiantoja. Ota yhteyttä!