Uutisotsikoissa näkyy säännöllisin väliajoin tarinoita hometaloriidoista, joiden korvaussummat pyörivät jopa sadoissa tuhansissa euroissa. Tällaiset uutisoinnit voivat huolestuttaa talonsa myyntiä harkitsevia. Vinkkiemme avulla voit pyrkiä estämään riidat talokaupassa jo ennalta.

 
Kiinteistö- ja asuntokauppaoikeudenkäynnit ovat nykyään varsin yleisiä, eikä niiden määrä näytä vähentyvän. Tyypillisessä tilanteessa vanhempi pariskunta on myynyt talon jossa he ovat vuosikymmeniä asuneet, ja ostajana on nuori perhe, joka remontoinnin yhteydessä löytää rakenteista piileviä vaurioita.

Koska riidat ja oikeudenkäynnit ovat molemmille osapuolille raskaita, olisi hyvä jo ennen myyntiä miettiä asunto- ja kiinteistökaupan vastuut ja pyrkiä estämään riitatilanteiden syntyminen. Oikeudenkäyntejä ja riitoja hoitavana juristina voin antaa myyjälle kolme hyödyllistä vinkkiä, joita myös ostaja voi hyödyntää.

1. Osallistu kuntotarkastukseen

Liian usein kuntotarkastukset ovat suppeita ja pintapuolisia. Toisinaan mitataan pelkästään kosteuksia, eikä osapuolille selvitetä rakenteita tai niiden kuntoa riittävästi. On tärkeää, että kumpikin osapuoli tietää mahdollisimman tarkasti, missä kunnossa talo on. Molempien osapuolien olisi syytä osallistua kuntotarkastukseen, koska tarkastuksissa usein keskustellaan rakenteista laajemminkin kuin mitä lopullisesta kuntotarkastusraportista ilmenee. Mitä vanhempi talo on, sitä perusteellisempi kuntotarkastus kannattaa suorittaa. Vanhan talon monet rakenneosat alkavat olla käyttöikänsä päässä ja sen merkitys tulisi ostajien ennen kaupan tekemistä tiedostaa.

2. Kiinnitä huomiota riskirakenteisiin

Kuntotarkastuksessa saatetaan löytää riskirakenteita kuten valesokkelirakenne tai aluskatteeton yläpohja. Usein käy kuitenkin niin, että riskirakenne on vain tarkastusraportin maininta, jonka todellista merkitystä osapuolet eivät ymmärrä. Jos tarkastuksessa suositellaan jatkotutkimuksia, on niitä usein viisasta suorittaa, jotta jälkikäteiseltä riidalta vältytään.

3. Laadi hyvä kauppakirja

Kauppakirjan laatiminen ei ole läpihuutojuttu. On hyvä tiedostaa, että myyjä vastaa piilevistä virheistä ja vastaavasti ostaja ei voi virheenä vedota seikkoihin, joista hän on tiennyt kauppaa tehtäessä. Myyjällä on tiedonantovelvollisuus ja ostajalla selonottovelvollisuus. Jotta ostajan tiedoista ei syntyisi epäselvyyttä, on tärkeää, että kauppakirja on laadittu vastuukysymykset huomioon ottaen riittävän yksilöidysti.

 

Kirjoittaja

Johanna Falck on riidanratkaisuun ja käräjöintiin erikoistunut Lakiasiaintoimisto Palo & Co Oy:n osakas. Hän on avustanut oikeudenkäynneissä suurta määrää yrityksiä ja yksityishenkilöitä. Hän on erikoistunut asunto- ja kiinteistökauppariitojen hoitamiseen ja erityisesti homevaurio- ja rakennusvirheisiin.