1. Perusteellinen taustatyö

Ennen kuin teet ostotarjouksen tai allekirjoitat kauppakirjan, tutustu huolellisesti asuntoon, taloyhtiöön ja sen ympäristöön. On hyvä selvittää etukäteen asunnon kunto ja mahdolliset yhtiön remonttitarpeet ja -suunnitelmat. Kuntotarkastuksen tekeminen käytetyn asunnon kaupassa on yksi hyvä vaihtoehto selvittää asunnon todellinen kunto ja minimoida esimerkiksi piilevien virheiden riski. Tämän lisäksi asunnon hintaa voi verrata suhteessa muihin vastaaviin kohteisiin alueella. Ostajan kannattaa selvittää itselleen myös alueen palvelut, liikenneyhteydet sekä muut arkielämään vaikuttavat tavanomaiset seikat.

Ostajan tulee olla tietoinen omista velvollisuuksistaan kuten esimerkiksi selonottovelvollisuudesta. Ostajan kannattaa perehtyä perusteellisesti kaikkiin myyjiltä saatuihin asiakirjoihin ja tietoihin, jotta ostajalla on selvillä mahdollisimman hyvin kaikki kauppaa varten tarvittavat tiedot.

2. Ostotarjous ja kauppakirja

Ostotarjouksen tekeminen ja kauppakirjan allekirjoittaminen ovat keskeisiä vaiheita asunnon ostamisessa. Ostotarjous kannattaa tehdä aina kirjallisesti. On hyvä muistaa, että jo ostotarjouksella on oikeusvaikutuksia. Tarjouksessa on suositeltavaa mainita kaupan kohde, tarjottu kauppahinta, kaupan ehdot ja tarjouksen voimassaoloaika. Myyjä voi hylätä tai hyväksyä ostotarjouksen tai tehdä vastatarjouksen.

Kun tarjous on hyväksytty, kaupanteko konkretisoituu. Kaupat tehdään allekirjoittamalla kauppakirja. Kuitenkin sitä ennen kannattaa käydä kauppakirja tarkkaan läpi ja tutustua vielä kerran muun muassa kaupan ehtoihin ja virhevastuulausekkeisiin. Niillä voi olla suurta merkitystä mahdollisissa myöhemmissä riitatilanteissa.

3. Huolehdi vakuutuksista

Uuden asunnon ostaminen on sijoitus, joten on hyvä varmistaa, että asianmukaiset vakuutukset ovat kunnossa. Ensiasunnon ostajan kannattaa hankkia tarpeeksi laaja kotivakuutus, joka suojaa sekä asuntoa että sen irtaimistoa. On tärkeää muistaa, että kotivakuutuksen tulee olla voimassa jo kaupantekopäivänä. Tämän lisäksi kannattaa varmistaa, että kotivakuutukseen sisältyy oikeusturvavakuutus, joka helpottaa taloudellista taakkaa mahdollisissa asuntokaupan riitatilanteissa.

4. Pyydä ammattilaiselta apua!

Hyvä kiinteistönvälittäjä ja asumisen juridiikkaan erikoistunut juristi voi tarjota arvokasta apua ja neuvoja ostoprosessin eri vaiheissa. Heidän avullaan voit varmistua siitä, että olet turvannut selustasi mahdollisimman hyvin ja että ymmärrät kaikki kauppaan liittyvät ehdot ja velvoitteet.

Turvaamalla selustasi ja ottamalla huomioon edellä mainitut vinkit voit säästää aikaa ja ylimääräistä stressiä. Muista, että ammattilaisten apu on aina käytettävissä, kun tarvitset neuvoja. Voit olla juristeihimme yhteydessä, mikäli tarvitset asiantuntevaa apua!