Kuukausi: huhtikuu 2017

Tukes varoittaa otsonoinnin vaaroista

12.4.2017|

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on halunnut muistuttaa otsonointeja tekeviä yrityksiä Työterveyslaitoksen antamien ohjeiden ja suositusten noudattamisesta. Työterveyslaitos ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos eivät ohjeistuksessaan suosita biosidien käyttöä muuten kuin erityistilanteissa. Otsonoinnilla tarkoitetaan pääasiassa hajunpoistoon käytettävää menetelmää, jossa otsoni ja reaktioissa

Är det möjligt att kringgå inlösenklausuler?

7.4.2017|

Husbolagen kan i sin bolagsordning bestämma om aktieägarnas rätt att lösa in aktier. Detta görs med hjälp av en inlösenklausul som tas i bolagsordningen. Med inlösningsrätt avses att en aktieägare, husbolaget eller någon annan har rätt att lösa in en

Voiko lunastuslauseketta sivuuttaa?

7.4.2017|

Taloyhtiö voi yhtiöjärjestyksessään määrätä osakkeenomistajien lunastusoikeudesta. Lunastusoikeudella tarkoitetaan osakkeenomistajan, yhtiön tai muun henkilön mahdollisuutta lunastaa osake(sarja) itselleen, jos sitä ollaan myymässä tai muutoin luovuttamassa. Yhtiön on yhtiöjärjestyksessään määriteltävä, kenelle tällainen lunastusoikeus kuuluu. Lunastuslausekkeen tarkoitus on, että yhtiöllä ja sen osakkeenomistajilla

Go to Top