Kiinteistön kauppakirjaa laadittaessa on syytä olla tarkkana, sillä kauppakirjan muuttaminen myöhemmin ei ole aivan ongelmatonta. Muutos voi aiheuttaa esimerkiksi veroseuraamuksia. Tästä on hyvä esimerkki tuore korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu KHO 2016:34.

Kyseisessä tapauksessa A ja B olivat 27.9.2012 ostaneet yhdessä kiinteistön, jolla sijaitsi omakotitalo talousrakennuksineen. Kiinteistön kauppakirjan mukaan omistusoikeus kaupan kohteeseen siirtyi ostajille, kun kauppahinta oli kokonaisuudessaan maksettu, mikä oli tapahtunut 1.10.2012. Omistusoikeuden siirtymisen jälkeen, 15.10.2012, kauppakirjaa korjattiin asiakirjalla, jonka mukaan kiinteistön ostajana olikin vain A. Asiakirjan mukaan alkuperäisessä kauppakirjassa oli erehdyksessä merkitty sekä A että B ostajiksi. Kyseinen korjausasiakirja oli laadittu lain edellyttämällä tavalla.

A ja B kertoivat, että heidän alkuperäisenä tarkoituksenaan oli ollut hankkia kiinteistö yhdessä. Kaupan rahoitus hoidettiin B:n tuolloin omistaman asunnon vuoksi siten, että A otti kauppaan tarvittavan pankkilainan yksin. Kauppakirjan korjaus 15.10.2012 oli tehty pankin aloitteesta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että 27.9.2012 allekirjoitetun kauppakirjan sisältö oli vastannut sitä, mikä oli ollut A:n ja B:n tuolloinen tarkoitus. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että omistusoikeuden siirtymisen jälkeen tehtyä kauppakirjan korjaamista oli pidettävä uutena varainsiirtoveron alaisena luovutuksena. B:n oli tämän vuoksi maksettava kaupan johdosta varainsiirtoveroa.

A oli ensiasunnon ostaja. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi jäi siis vielä se, oliko A menettänyt ensiasunnon ostajan asemansa 27.9.2012 allekirjoitetun kauppakirjan myötä vai voitaisiinko A:ta edelleen pitää ensiasunnon ostajana, jolloin hänellä ei olisi velvollisuutta maksaa varainsiirtoveroa kauppakirjan korjauksesta laaditun asiakirjan johdosta. Korkein hallinto-oikeus otti huomioon mm. sen, että kyseessä olivat yhtä kiinteistöä ja sillä sijainnutta asuinrakennusta koskevat luovutukset, ja että luovutukset olivat tapahtuneet muutaman viikon sisällä. Näin ollen korkein hallinto-oikeus katsoi, että kauppa 27.9.2012 ja kauppakirjan korjaaminen 15.10.2012 muodostivat asiallisesti ja ajallisesti sellaisen ensiasunnon hankintakokonaisuuden, että ensiasunnon verovapauden edellytykset täyttyivät A:n kohdalla myös 15.10.2012 tehdyn kauppakirjan korjauksen osalta. A ei siis joutunut maksamaan varainsiirtoveroa.

Tutustu palveluihimme: Asunto- ja kiinteistökauppa