Turun hovioikeus on 28.2.2017 ratkaissut tapauksen, jossa oli kyse kiinteistökaupan riita-asiasta. Ostajat olivat havainneet ostamassaan uudisrakennuksessa mm. keskeneräisyydestä johtuvia virheitä. Lisäksi ullakon osalta puuttui rakennuslupa. Ostajat vaativat käräjäoikeudessa kaupan purkua ja vahingonkorvausta. Toissijaisesti ostajat vaativat hinnanalennusta 67.145 euroa ja vahingonkorvausta. Käräjäoikeus hyväksyi ainoastaan hinnanalennusvaatimuksen ja senkin vaatimuksen vain osittain eli vain 20.000 euron osalta. Hovioikeus alensi hinnanalennuksen 15.700 euroon. Myyjä oli esittänyt ennen oikeudenkäyntiä ja oikeudenkäynnin aikana kolme sovintotarjousta, joista korkein oli jopa 70.000 euroa eli paljon enemmän kuin mitä käräjäoikeus oli tuominnut. Ostajat eivät kuitenkaan olleet hyväksyneet sovintotarjouksia. Koska ostajat olivat kieltäytyneet myyjän esittämistä sovintotarjouksista, jotka ylittivät tuomitun hinnanalennuksen määrän, ostajat määrättiin maksamaan myyjälle neljä viidesosan hänen oikeudenkäyntikuluistaan eli lähes 80.000 euroa.

Sovinnosta kieltäytyminen tuli siis kalliiksi ostajille, sillä he saivat oikeudenkäynnin avulla vain 15.700 euroa, mutta joutuivat maksamaan omien oikeudenkäyntikulujen lisäksi vastapuolen oikeudenkäyntikuluja 80.000 euroa. Sovinto olisi ollut parempi ratkaisu ostajien kannalta, sillä silloin he olisivat saaneet 70.000 euroa eikä heidän olisi tarvinnut maksaa ostajien oikeudenkäyntikuluja.

Mitä me opimme tästä ratkaisusta?

Sovintoa kannattaa siis aina yrittää, sillä se säästää asianosaisten oikeudenkäyntikuluja ja aikaa. Sovinnon avulla asianosaiset pystyvät myös sopimaan asiansa kokonaisvaltaisemmin ja lopullisemmin ja välttyvät pitkäkestoisilta muutoksenhakuoikeudenkäynneiltä. Toimistomme tavoitteena on löytää riita-asioissa ensisijaisesti neuvottelemalla asiakkaan kannalta paras mahdollinen ratkaisu. Katso lisää sovintomenettelystä.