Kokosimme vuoden alussa blogiimme tiiviin tietopaketin liittyen huoneistotietojärjestelmään. Tekniset rajapinnat osakeluetteloiden siirtoa varten on avattu keväällä 2021, joten nyt on aika kurkistaa, missä osakeluetteloiden siirron osalta tällä hetkellä mennään.

Huoneistotietojärjestelmä otettiin Suomessa käyttöön 1.1.2019. Tämän jälkeen perustettujen taloyhtiöiden osalta huoneistotietojärjestelmään siirtyminen ei edellytä toimenpiteitä, sillä ne perustetaan suoraan sähköisesti. Vanhojen taloyhtiöiden osakeluetteloiden siirto tapahtuu eri tavalla riippuen siitä, onko taloyhtiöllä käytössä isännöintijärjestelmä vai ei. Taloyhtiöt, joilla ei ole käytössä isännöintijärjestelmää ovat voineet siirtää osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään siirtopalvelussa keväästä 2020 alkaen. Isännöintijärjestelmää käyttäville taloyhtiöille on keväällä 2021 avattu Maanmittauslaitoksen toimesta osakeluetteloiden siirtoa varten tekniset rajapinnat. Osakeluetteloiden siirtäminen teknisten rajapintojen kautta edellyttää kuitenkin vielä toimia isännöintijärjestelmätoimittajilta.

Sen jälkeen, kun taloyhtiö on tehnyt osakeluetteloiden siirron, taloyhtiö ilmoittaa asiasta osakkaille. Siirrosta alkaen osakkailla on 10 vuotta aikaa hakea omistuksen rekisteröintiä ja paperisen osakekirjan mitätöintiä Maanmittauslaitokselta. Jos asunto vaihtaa omistajaa ennen tätä, on omistuksen rekisteröinti ja paperisen osakekirjan mitätöinti pakollista kahden kuukauden kuluessa luovutuksesta.

Suomessa on yhteensä noin 90 000 asunto-osakeyhtiötä. Tällä hetkellä vasta noin 2400 vanhaa taloyhtiötä ovat siirtäneet osakeluettelonsa sähköiseen huoneistotietojärjestelmään. Isännöintijärjestelmätoimittajilla on ilmennyt haasteita liittyen teknisiin rajapintoihin ja lisäksi käsittelyjonoissa on ilmennyt viiveitä. Viiveet käsittelyjonoissa voivat aiheuttaa haasteita muun muassa yhtiökokouskutsujen osoitteiden ja vastikkeiden maksun osalta.

 

Lisää aiheesta voit lukea Maanmittauslaitoksen ylläpitämältä sivustolta, jonne on koottu kattavasti tietoja huoneistotietojärjestelmästä.