Uusi rahanpesulaki (laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä) on eduskunnan käsittelyssä. Lain piiriin kuuluvat mm. kiinteistönvälitysliikkeet. Liikkeiden on tunnistettava asiakkaansa ja ilmoitettava Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle epäilyttävistä toimenpiteistä, esimerkiksi jos liiketoimen perusteesta ja varojen alkuperästä ei saada riittävää selvyyttä ilmoitusvelvollisen hankkimien selvitysten perusteella.

Lain mukaan asiakkaan henkilöllisyys tulee todentaa asiakassuhdetta perustettaessa, eikä ilmoitusvelvollinen saa suorittaa liiketoimea tai perustaa tai ylläpitää asiakassuhdetta, mikäli se ei pysty toteuttamaan asiakkaan tuntemiseksi säädettyjä toimia. Uudessa laissa tunnistamisvelvoite perustuu ilmoitusvelvollisen omaan riskiarvioon, jossa tulee huomioida riskitekijät, kuten asiakkaisiin, maihin tai maantieteellisiin alueisiin, tuotteisiin, palveluihin, liiketoimiin tai jakelukanaviin liittyvät seikat.

Ilmoitusvelvollisella on oltava käytössään toimintaperiaatteet, valvontatoimenpiteet ja menettelytavat, jolla vähennetään tai hallitaan tehokkaasti toiminnassa tunnistettuja riskejä. Uuden lain myötä tullaan perustamaan kansallinen keskitetty rekisteri, johon yritykset ja yhteisöt on velvoitettu ilmoittamaan omistajansa ja tosiasialliset edunsaajansa. Valvontaviranomaiselle tulee myös mahdollisuus määrätä lain rikkomisesta oikeushenkilölle 5.000-100.000 euron ja luonnolliselle henkilölle 500-10.000 euron rikemaksu. Rikemaksun suuruuteen vaikuttaisi mahdollinen rahanpesulain tahallinen ja toistuva rikkominen.

Tutustu palveluihimme: Palvelumme kiinteistönvälitysliikkeille ja kiinteistönvälittäjille