Kiinteistönvälittäjien vastuukysymykset

Hoidamme monipuolisesti kiinteistönvälitykseen ja asunto- ja kiinteistökauppaan liittyviä asioita, kuten kiinteistönvälitysliikkeen ja sen vastaavan hoitajan vastuukysymyksiä sekä niihin liittyviä riita-asioita.

Avustamme kiinteistönvälitysliikkeitä ja kiinteistönvälittäjiä mm. seuraavissa asioissa:

  • Kauppakirjat
  • Vastuunrajoituslausekkeet
  • Hallinnanjakosopimukset
  • Rasitesopimukset
  • Muiden asiakirjojen laadinta

Esimerkkitilanteita toimeksiannoistamme

Ostaja tai myyjä on reklamoinut kaupan jälkeen kiinteistönvälitysliikkeelle ja esittänyt vahingonkorvausvaatimuksen kauppaan liittyen. Usein toistuva riitatilanne koskee välitysliikkeen antamia tietoja mm. pinta-alan, suoritettujen korjausten tai tulevien korjausten suhteen. Kiinteistönvälitysliikkeen vastuukysymystä tutkittaessa joudutaan selvittämään, onko kiinteistönvälitysliike täyttänyt selonotto- ja tiedonantovelvollisuutensa ja toiminut muutoin hyvän välitystavan mukaisesti.

Laadimme myös kiinteistönvälitysliikkeiden puolesta vastauksia Aluehallintovirastolle ja kuluttajariitalautakunnalle.

Tavoitteena paras ratkaisu asiakkaalle

Toimistomme pyrkii löytämään asiakkaan kannalta parhaan ratkaisun sovinnollisesti konsultoimalla, neuvottelemalla ja viime kädessä oikeusteitse.