Vuoden alusta lähtien taloyhtiöt ovat voineet hakea tupakointikieltoa huoneistoparvekkeille ja huoneistojen käytössä oleville ulkoalueille. Kynnys kiellon määräämiselle näille alueille on lähtökohtaisesti matala, sillä kiellon määräämiselle riittää, että savu voi rakenteellisten tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua toiseen huoneistoon, huoneistoparvekkeelle tai huoneiston käytössä olevalle ulkoalueelle. Lisäksi taloyhtiöt voivat hakea tupakointikieltoa asuinhuoneiston sisätiloihin, mutta näihin tiloihin tupakointikielto voidaan määrätä vain poikkeuksellisesti ja lisäedellytysten vallitessa.

Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, Kuntaliitto, Helsingin kaupunki ja Valvira ovat yhteistyössä laatineet ohjeet, jotka opastavat taloyhtiöitä tupakointikieltojen hakemisessa ja yhdenmukaistavat asian viranomaiskäsittelyä valtakunnan tasolla. Ohjeiden laatijoiden mukaan taloyhtiöiden tulisi kuitenkin tarkoin harkita tupakointikiellon hakemista, sillä viranomaiskiellot ovat lähtökohtaisesti pysyviä ja vaikuttavat merkittävästi asumisviihtyvyyteen ja asukkaiden väliseen sopuun. Ensisijaisesti asioista tulisikin keskustella ja esimerkiksi osoittaa kiinteistöllä tupakointialue, jossa tupakointi olisi sallittua.

Taloyhtiöt voivat hakea tupakointikieltoa kunnalta yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä eli osakas ei voi yksin hakea tupakointikieltoa, mutta hän voi saattaa asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Ohjeissa painotetaan, että päätöksenteossa tulee huomioida osakkaiden yhdenvertaisuusperiaate, jonka vuoksi tupakointikieltoa kannattaa päättää hakea kaikille niille parvekkeille, joilla olosuhteet savun kulkeutumisen suhteen ovat identtiset. Ennen tupakointikiellon hakemista, taloyhtiön on kuultava niiden tilojen haltijoita, joita aiottu tupakointikielto koskee eli esimerkiksi osakasta tai vuokralaista.

Tupakointikielto määrätään lähtökohtaisesti hakemuksen ja siinä olevien liitteiden perusteella ja asetuksessa on tarkoin säädetty siitä, että mitä selvityksiä hakemukseen on liitettävä. Hakemukseen tulee liittää mm. yhtiökokouksen päätös, joka osoittaa taloyhtiön oikeuden hakemuksen tekemiseen, selvitys tilan haltijoiden kuulemisesta sekä rakenteellinen tai muu selvitys tupakansavun mahdollisesta kulkeutumisesta tilasta toiseen.

Jos huoneiston haltija ei noudata tupakointikieltoa, voi kunnan viranomainen määrätä hänelle viime kädessä uhkasakon, mutta kynnys sen asettamiselle ja maksuunpanolle on ennakkoarvioiden mukaan korkea. Taloyhtiöt voivat myös harkita huoneiston hallintaanottomenettelyyn ryhtymistä, jos kieltoa ei noudateta. Tämä ei kuitenkaan ole yksinkertainen menettely ja siihen ryhtymistä tulisi harkita tarkoin tupakointikiellon rikkomisen johdosta.

Jos olosuhteet muuttuvat niin, että tupakointikiellolle ei ole enää perusteita esimerkiksi korjaustoimien vuoksi, on taloyhtiön haettava tupakointikiellon peruuttamista. Lisäksi asunnon haltijalla on oikeus hakea tupakointikiellon peruuttamista, jos olosuhteet ovat muuttuneet olennaisesti eikä taloyhtiö sitä hae.

Lue myös: Asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuu