Ammattitaitomme

AmmattitaitoTarjoamme riita-asioiden kokonaisvaltaista hoitamista, konsultointia, asiakirjojen laadintaa, koulutusta ja luennointia. Annamme myös ratkaisuesityksiä ja asiantuntijalausuntoja erilaisiin riitoihin.

Kokemus. Kaikilla juristeillamme on laaja kokemus asumisen juridiikan kysymyksistä ja riita-asioiden hoitamisesta. Kaikki varatuomarimme ovat hoitaneet oikeudenkäyntejä jo useiden vuosien ajan.

Asiakaslähtöisyys. Sopiminen on usein asiakkaalle edullisin vaihtoehto, sillä monessa tapauksessa sopiminen säästää aikaa, rahaa sekä oikeudenkäynnin aiheuttamaa stressiä. Tarvittaessa hoidamme asioita käräjäoikeuden sovittelumenettelyssä. Mikäli asiat eivät ratkea sovinnollisesti, puolustamme asiakkaamme näkemystä käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa, tarvittaessa korkeimpaan oikeuteen saakka.

LuottamuksellisuusToimintatapamme perustuu ehdottomaan luottamukseen asiakkaan ja asiaa hoitavan juristin välillä. Hyvin hoidetut toimeksiannot ja tyytyväiset asiakkaat ovat osoittaneet palvelumme korkealaatuiseksi ja vakiinnuttaneet asemamme kysytyimpien toimistojen joukkoon.

Hyväksi todetut toimintaperiaatteet.
Toimintaperiaatteenamme on tarkasti perehtyä asiakkaan ongelmiin, tutkia jutun käytettävissä olevat mahdollisuudet ja yhdessä asiakkaan kanssa sopia etenemistavoista. Tavoitteenamme on aina päämiehen etu. Neuvottelemalla vastapuolen kanssa pyrimme asioissa päämiehelle edulliseen sovinnolliseen ratkaisuun ylimääräisiä kustannuksia välttäen.

Asumisen juridiikkaa vuodesta 1999

Erikoistumisemme

Näkemyksemme mukaan juridiikan alalla erikoistuminen takaa parhaan asiantuntemuksen. Olemme erikoistuneet asumisen juridiikkaan:

Kaupanvahvistus. Toimistostamme on saatavissa myös Maanmittauslaitoksen määräämä kaupanvahvistaja kiinteistökauppoihin.

Perhe- ja perintöoikeus. Hoidamme myös erilaisia perhe- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja. Käänny luottamuksella puoleemme, mikäli tarvitset esimerkiksi jäämistöoikeudellista suunnittelua, testamenttia, lahjakirjaa, perunkirjoitusta, perinnönjakoa, ositusta tai avioehtoa.

Koulutus ja luennointi. Alan arvostettuna asiantuntijana saamme lukuisia luennointipyyntöjä. Toimimme kouluttajina ja luennoitsijoina erilaisissa tilaisuuksissa kouluttaen esimerkiksi kiinteistönvälittäjiä ja lakimiehiä.

Julkaisut. Toimistomme lakimiehet ovat kirjoittaneet useita asunto- ja kiinteistökauppaan liittyviä kirjoja ja artikkeleita eri julkaisuihin.

Neuvonta. Osallistumme myös erikoistumisalamme kehittämishankkeisiin ja edustajamme ovat olleet mukana mm. ympäristöministeriön asettamassa Hometalkoot työryhmässä, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry:n laki- ja lausuntovaliokunnassa ja Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnassa. Teemme myös yhteistyötä Suomen Omakotiliitto ry:n kanssa.

Asiakaskuntamme

Vaikka et olisikaan kukaan edellä mainituista, ota rohkeasti yhteyttä, niin tutkimme voimmeko olla avuksi asiassasi. Jos esimerkiksi kiinteistön omistajana tai tulevana omistajana tarvitset apua hallinnanjakosopimuksen tai muiden rakentamiseen tai kauppaan liittyvien asiakirjojen laatimiseen tai tarkistamiseen, toimistomme lakimiehiltä löytyy kokemusta asian hoitamiseen.

Juridiikan alalla erikoistuminen takaa parhaan asiantuntemuksen.