Mitä selostusliite sisältää ja miten se laaditaan?

Selostusliite on osa välittäjän kanssa tehtyä toimeksiantosopimusta. Tästä asiakirjasta käy ilmi muun muassa asunnon varustelun taso, käytetyt materiaalit sekä tehdyt remontit. Selostusliitteessä on kiinnitettävä erityisesti huomiota mahdollisiin kohteen vaurioihin. Tämä koskee myös tilanteita, joissa vaurio on jo korjattu.

Selostusliite laaditaan myyjän antamien tietojen pohjalta ja mikäli se sisältää muualta – esimerkiksi rekistereistä – saatua tietoa, tulee se ilmoittaa selkeästi tällaiseksi tiedoksi. Välittäjän tulee hyväksyttää selostusliitteelle kirjatut tiedot myyjällä, jotta myyjä voi vahvistaa antamansa tiedot oikeiksi.

Myös sellaisissa tilanteissa, joissa myyjä ei tiedä jotain selostusliitteellä kysyttävää seikkaa, tulee kyseiseen kohtaan tehdä merkintä. Tämän merkinnän on selkeästi ilmaistava, että seikka ei ole tiedossa. On tärkeää, että selostusliitteestä käy ilmi, että sen kaikki kohdat on käyty läpi yhdessä myyjän kanssa.

Myyjä on vastuussa siitä, että kertoo kaikki kohteestaan tietämänsä tiedot totuudenmukaisesti välittäjälle.

Mihin selostusliitettä tarvitaan?

Jotta välittäjä voi täyttää välityslaissa määrätyn selonottovelvollisuutensa, on kohteesta laadittava selostusliite. Välittäjän toimeksianto voi olla voimassa, vaikka liitettä ei olisi laadittu, mutta Hyvän välitystavan mukaisesti kohteen markkinointia ei voi aloittaa ennen kuin välittäjä on laatinut selostusliitteen yhdessä myyjän kanssa.

Selostusliite on pakollinen työkalu välittäjän työssä, mutta sitä ei velvoiteta luovutettavan ostotarjousta harkitsevalle tai ostotarjouksen tehneelle henkilölle. Selostusliitettä ei käytetä, jos kauppa tehdään ilman välittäjää, vaikkakin selostusliitteellä ilmoitettavat tiedot kohteesta ovat kaupanteossa merkittäviä myös tällaisissa tilanteissa.

Perustajaosakkaamme Marianne Palo oli keskustelemassa aiheesta Kiinteistönvälitysalan keskusliiton podcastissa – aiheeseen voi tutustua lisää blogissamme.

Tämä artikkeli on ensimmäinen osa Asunto- ja kiinteistökaupan asiakirjat -sarjaa, jossa nostamme esiin ja esittelemme tärkeitä asunto- tai kiinteistökaupan asiakirjoja.

Lue myös sarjan ensimmäinen osa, joka käsittelee energiatodistusta.