Home- ja kosteusvauriot ovat yleinen syy kiinteistön kaupan laatuvirheisiin. Hometalon korjauskustannukset voivat pahimmillaan yltää kymmeniin, tai jopa satoihin tuhansiin euroihin. Erimielisyyksiä syntyy usein siitä, kuka on vastuussa virheen korjauskustannuksista. Riitatilanteissa onkin hyvä kääntyä asiaan erikoistuneen lakimiehen puoleen.

 

Kiinteistön ja asunnon kaupassa molemmilla kaupan osapuolilla on laissa määriteltyjä velvollisuuksia. Kun arvioidaan vastuun jakautumista homevaurion korjauskustannuksissa, on merkitystä sillä, miten osapuolet ovat velvollisuuksiaan noudattaneet.

Myyjällä on kaupassa tiedonantovelvollisuus. Myyjä voi syyllistyä tiedonantovirheeseen, jos kaupan kohde ei vastaakaan niitä tietoja, jotka hän on ennen kauppaa antanut. Vaikkei myyjä olisi ollut lainkaan tietoinen talossa piilevästä homeesta ennen kauppaa, voi hän silti joutua virhevastuuseen. Tällöin puhutaan niin sanotusta salaisesta tai piilevästä virheestä.

Ostaja voi vaatia virheen perusteella kaupan purkua, hinnanalennusta tai vahingonkorvausta. Ostajan velvollisuutena on kuitenkin tarkistaa kaupan kohde huolellisesti ennen kaupan tekoa. Niinpä ostaja ei voi vedota homeeseen virheenä, jos se olisi ollut havaittavissa ennen kauppaa.

Erikoistunut lakimies auttaa sovinnon löytämisessä

Hometaloriidoissa kyse ei ole ainoastaan juridisista vastuukysymyksistä, vaan tilanteen selvittäminen vaatii myös rakennusteknisten seikkojen huomioimista. Erimielisyyttä voi tulla esimerkiksi siitä, mikä on oikea tapa korjata rakennuksen vauriot. Suositeltavaa onkin valita asiaan erikoistunut juristi, jolla on juridiikan lisäksi tietämystä rakentamiseen ja rakennusten vaurioihin liittyvistä asioista. Hyvä lakimies osaa myös arvioida, millaisia vaatimuksia asiassa on mahdollista esittää.

Asuntokauppaan ja erityisesti hometaloriitoihin perehtynyt lakimies pystyy kokemuksensa nojalla hoitamaan asian tehokkaasti ja ylimääräisiä kustannuksia välttäen.  Nopea sovinnollinen ratkaisu on usein osapuolten kannalta järkevin vaihtoehto. Mikäli sovintoa ei löydetä, asia joudutaan viime kädessä ratkaisemaan oikeudessa. Asian menestyksekäs hoitaminen vaatiikin lakimieheltä myös pitkää oikeudenkäyntikokemusta.

Tutustu palveluihimme: Asunto- ja kiinteistökauppa