Joskus yhteisomistussuhteet saattavat aiheuttaa osapuolten kesken erimielisyyksiä esimerkiksi kiinteistön käyttöön tai omistajanvaihdostilanteisiin liittyen. Riitojen välttämiseksi asioihin on hyvä varautua jo ennalta ja sopia määräosin omistetun kiinteistön käytöstä ja hallinnasta yhteiset säännöt.

Jos kiinteistöä ei haluta tai voida jakaa useammaksi pienemmäksi kiinteistöksi, voidaan kiinteistön alueiden ja rakennuksien hallinnasta solmia omistajien kesken hallinnanjakosopimus. Hallinnanjakosopimus voi koskea määräosin omistettua tilaa tai tonttia, siitä luovutettua määräalaa ja kirjaamisvelvollisuuden alaista vuokra- tai muuta käyttöoikeutta. Osapuolet voivat sopia esimerkiksi alueen ja rakennusten yhteis- tai yksityiskäytöstä, rakentamisesta, jätehuollosta ja hallinta-alueiden rajoista.

Mallipohjan käyttö sellaisenaan ei ole suositeltavaa. Hallinnanjakosopimus tulee aina räätälöidä kyseiselle kiinteistölle, jotta kaikki juuri kyseiseen kiinteistöön liittyvät olennaiset seikat tulevat huomioiduksi. Kiinteistöjuridiikkaan perehtynyt lakimies auttaa toimivan hallinnanjakosopimuksen laatimisessa.

Hallinnanjakosopimuksen kirjaamisen hakeminen Maanmittauslaitoksesta on aina syytä tehdä. Esimerkiksi kirjaamaton hallinnanjakosopimus ei sido määräosan uutta omistajaa, jos hän ei saannon tapahtuessa tiennyt sopimuksesta. Kirjaamattomana hallinnanjakosopimus aiheuttaa myös sen, että omaa hallinta-aluetta ei voi käyttää vakuutena, koska siihen ei saa kiinnittää panttikirjoja. Sopimukseen voidaan tehdä vapaasti muutoksia, mutta myös tehdyt muutokset tulee kirjata sopimuksen täydentämisenä.

Lue myös: Sovinnosta kieltäytyminen voi tulla kalliiksi