Korkein oikeus on hiljattain antanut kiinnostavan ennakkoratkaisun liittyen asunnon omistajan velvollisuuteen korvata asunto-osakeyhtiölle vuokralaisen menettelystä aiheutunut vesivahinko.

Tapauksessa vuokralainen oli suihkussa päihtyneenä ollessaan maannut kylpyhuoneen lattiakaivon päällä aiheuttaen huoneistoon laajan vesivahingon. Alemmat oikeudet katsoivat vahingon johtuneen vuokralaisen huolimattomuudesta ja velvoittivat vuokralaisen korvaamaan asunto-osakeyhtiölle rakennuksen vaurioitumisesta aiheutuneen vahingon. Hovioikeuden tuomio jäi tältä osin pysyväksi. Ratkaisussaan Korkein oikeus on todennut, ettei asunnon omistajalla ole velvollisuutta korvata vahinkoa, jossa omistaja ei ole asunto-osakeyhtiölain säännösten tai yhtiöjärjestysten määräysten vastaiseen menettelyyn myötävaikuttamalla huolimattomuudellaan aiheuttanut kanteen perusteena olevaa vahinkoa.

Perusteluissaan Korkein oikeus totesi, että kysymys ei ole ollut asunto-osakeyhtiölain mukaisesta huoneiston sisäosien kunnossapitovastuuseen liittyvästä vahingosta, sillä vesivahinko ei ole johtunut osakkeenomistajan kunnossapitovastuun piiriin kuuluvasta huoneiston tai sen laitteiden viasta.

Korkeimman oikeuden mukaan arvioitaessa asunto-osakeyhtiölain mukaisen huolenpitovelvollisuuden rikkomista merkityksellistä on se, onko asunnon omistaja huolimattomalla menettelyllään myötävaikuttanut vahinkoon. Asunto-osakeyhtiö ei ole tapauksessa vedonnut mihinkään sellaiseen osakkeenomistajan menettelyyn tai laiminlyöntiin, joka olisi myötävaikuttanut vesivahingon syntymiseen. Asunnon omistaja ei ole voinut vaikuttaa vuokralaisensa vahingon aiheuttaneeseen menettelyyn eikä vuokranantajan voitu edellyttää kyenneen sitä estämään.

Korkein oikeus katsoi, että osakkeenomistajalla ei ole asunto-osakeyhtiöön nähden velvollisuutta huolehtia vakuutusturvasta siltä varalta, että asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvat rakennuksen osat vahingoittuvat. Osakkeenomistajalle ei ole velvollisuutta asunto-osakeyhtiöön nähden edellyttää vuokralaiseltaan kotivakuutusta. Tapauksessa asunnon omistajan ei siis katsottu menetelleen lain tarkoittamalla tavalla muutoinkaan huolimattomasti siksi, että vuokralaiselta ei ollut edellytetty kotivakuutuksen ottamista.

Lue myös: KKO 2015:87, Asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuu