Asunto- ja kiinteistökauppa

Asunto- ja kiinteistökaupat ovat suuria investointeja niin yksityishenkilöille kuin yrityksille. Joskus eteen saattaa tulla tilanteita, jolloin kohde ei vastaakaan sovittua. Kohteesta saattaa paljastua esimerkiksi asumisterveyteen liittyviä ongelmia kuten home- ja kosteusvaurioita.

Varaudu mahdollisiin ongelmiin etukäteen

Ongelmia on hyvä pyrkiä ennaltaehkäisemään jo ennen kaupantekotilaisuutta. Kaikista oleellisinta on tarkastuttaa kohde huolellisesti pätevän kuntotarkastajan avulla, jotta kaupan kohteen kunto olisi tarkemmin osapuolten tiedossa, eli myyjä tietää mitä myy ja ostaja tietää mitä ostaa. Oleellista on myös laatia hyvä kauppakirja, johon olennaiset ehdot tulevat selkeästi kirjatuksi. Jos osapuolet haluavat, myyjän kaupanvastuuta voidaan rajoittaa yksilöidyillä vastuunrajoituslausekkeilla. Lausekkeita laadittaessa on oltava tarkkana ja ne on laadittava huolellisesti.

Erikoisosaaminen

Olemme erikoistuneet asunto- ja kiinteistökauppoihin, niiden ongelmiin ja riitatilanteisiin. Toimistomme auttaa niin ostajaa kuin myyjää kaupanteon vaiheessa tai kaupanteon jälkeen. Laadimme ja tarkastamme kauppakirjoja niihin sisältyvine vastuunrajoituslausekkeineen.

Olemme erikoistuneet mm. seuraaviin aiheisiin:

  • Uuden asunnon kauppa
  • Kosteus- ja homeongelmat
  • Asumisterveys ja terveyshaitat
  • Rakennustekniikka
  • Rakennusvirheet
  • Hyvään rakennustapaan liittyvät kysymykset
  • Kauppakirjojen ehdot ja vastuunrajoituslausekkeet

Tavoitteena asiakkaan kannalta paras ratkaisu

Selvitämme näihin liittyviä reklamaatio-, hinnanalennus-, kaupanpurku- ja vahingonkorvauskysymyksiä. Riita-asioissa tavoitteenamme on löytää ensisijaisesti neuvottelemalla asiakkaan kannalta paras mahdollinen ratkaisu.

Neuvottelemalla toimistomme juristit ovat onnistuneet sopimaan valtaosan hoitamistamme riita-asioista. Mikäli sovintoa ei saavutettaisi, hoidamme oikeudenkäyntejä kaikissa oikeusasteissa. Useimmilla asiakkaillamme on kotivakuutukseen liittyvä oikeusturvavakuutus, joka yleensä korvaa asuntokauppariitojen kustannuksia.

Uuden asunnon kauppa

Autamme myyjiä ja ostajia kaikissa rakentamisvaiheen aikana tehtävissä kaupoissa (rs-kaupat) ja niihin liittyvissä ongelma- ja mahdollisissa riitatilanteissa. Hoidamme myös valmiin uuden asunnon kauppaan liittyviä kysymyksiä.