Asbesti on puhuttanut parhaillaan kuluvan vuoden aikana paljon eri tahoja. Tähän on syynä vuoden 2016 alusta voimaan astunut uusi asbestilainsäädäntö, jolla on pyritty turvaamaan tiukemmin niin asbestin kanssa työskentelevien työntekijöiden kuin vanhoissa taloissa asuvien asukkaidenkin terveyttä ja turvallisuutta. Asbestia voi kulkeutua esimerkiksi remontin purkutöiden yhteydessä hengitysilman mukana elimistöön, jossa se voi aiheuttaa vakavia ja vaarallisiakin terveydellisiä haittoja, muun muassa keuhkosairauksia.

Uusi asbestilaki sääntelee keskitetysti asbestipurkutyöluvasta ja asbestipurkutyöntekijöiden pätevyydestä sekä asbestipurkutyötä tekevistä henkilöistä pidettävästä rekisteristä. Asbestipurkutyöntekijällä on oltava lain mukaisesti vaadittava pätevyys kyseisen työn tekemiseen ja henkilön tulee olla rekisteröityneenä asbestipurkutyöluparekisteriin. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiön on rekisteristä tiedustelemalla helppo varmistua asbestipurkutyötä tekevän toimijan pätevyydestä työhön.

Asbestista annetun asetuksen mukaisesti sen, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, johon voi sisältyä asbestipurkutyötä, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä. Asbestin käyttö on ollut Suomessa kokonaan kiellettyä vuodesta 1994 lukien. Näin ollen esimerkiksi asukkaan, joka asuu ennen vuotta 1994 valmistuneessa rakennuksessa, on teetettävä aina asbestikartoitus ennen remontin tekemistä.

Asbestilainsäädäntö vaikuttaa myös kiinteistönvälitysliikkeiden toimintaan. Välitysliikkeen tulisi tiedustella asbestikartoituksesta, jos isännöitsijäntodistuksen mukainen valmistumisvuosi tai kiinteistön loppukatselmuksen hyväksyminen on ollut ennen vuotta 1994. Mikäli kartoitusta ei ole tällaisissa rakennuksissa tehty, tulisi tieto siitä kirjata myytävän kohteen esitteeseen.  Jos taas kartoitus on tehty, esitteeseen voidaan merkitä, että asbestikartoitusraportin saa välittäjältä. Raportti on annettava ennen ostopäätöksen tekemistä.