Omakotitalon kauppa

Leena Linnainmaa, Marianne Palo
Suomen Kiinteistöliitto, Kiinteistöalan Kustannus Oy
Jyväskylä 2005

Omakotitalon hankinta on ainutkertainen, taloudellisesti hyvin merkittävä tapahtuma. Omakotitalon kauppaan keskittyvää kirjaa ei ole kuitenkaan ollut Suomen markkinoilla; nyt asunto- ja kiinteistöjuridiikkaan perehtyneet juristit Leena Linnainmaa ja Marianne Palo ovat korvanneet tämän puutteen.

Kirjassa käydään läpi kaikki omakotitalon kaupan vaiheet, mm. asiakirjojen ja selvitysten hankinta, kuntotarkastus, kauppakirjan teko ja mahdollisten virhetilanteiden selvittäminen on huomioitu tässä omakotitalon kaupan perusteoksessa. Asioita käsitellään helppotajuisesti ja kattavasti niin ostajan, myyjän kuin kiinteistönvälittäjänkin kannalta. Kirjasta käyvät selkeästi ilmi myyjän ja ostajan oikeudet ja velvollisuudet. Tekstiä havainnollistetaan suurella määrällä esimerkkitapauksia, jotka perustuvat korkeimman oikeuden, hovioikeuksien ja kuluttajavalituslautakunnan ratkaisuihin.

Tiedon löytymistä helpottavat laaja asiahakemisto ja havainnollinen otsikointi. Tärkeimmät juridiset ja rakennustekniset käsitteet on selitetty. Kirjan lopussa on malliasiakirjoja, mm. kauppakirjamalli.

Kirja on tarkoitettu omakotikiinteistön myyntiä tai ostoa suunnitteleville, kiinteistönvälittäjille ja kuluttajaneuvojille. Kirja soveltuu myös omakotikiinteistöä koskevia riitoja hoitavien juristien ja tuomioistuinjuristien käyttöön.

ISBN 951-685-135-5