Kiinteistönvälittäjän käsikirja 2021
Kiinteistönvälittäjän käsikirja 2019
Kiinteistönvälittäjän käsikirja 2017
Kiinteistönvälittäjän käsikirja 2015
Kiinteistönvälittäjän käsikirja 2013
Kiinteistönvälittäjän käsikirja 2010

Kiinteistönvälittäjän käsikirja

Tapio Nevala, Yrjö Tolvanen, Mauri Sirén, Sakari Haulos
Suomen Kiinteistönvälittäjät Ry
Aiemmat painokset: 2019, 2017, 2015, 2013, 2010, 2006, 2004, 2001 & 1997.

Kiinteistönvälittäjän käsikirja 2021 on jokaisen kiinteistönvälittäjän ja vuokrahuoneiston välittäjän ehdoton perusteos käytännön työhön. Se antaa kaikki tarvittavat tiedot kiinteistönvälittäjän ja vuokrahuoneiston välittäjän ammatissa toimimiseen.

Kirjassa käsitellään seuraavia aihepiirejä:

 • kiinteistönvälitys ja vuokrahuoneiston välitys
 • asunto-osakkeen kauppa
 • kiinteistönkauppa
 • asunto- ja kiinteistönkauppaan liittyvät verotuskysymykset
 • asuin- ja liikehuoneistojen vuokraus
 • perhe- ja perintöoikeus sekä holhous
 • asunto-osakeyhtiöt
 • maanvuokraus
 • kaavoitus ja rakentaminen
 • kiinteistönmuodostaminen
 • kiinteistöarviointi

Tämä kirjan 11. painos on päivitetty monin osin. Kirjassa on huomioitu vuoden 2021 huhtikuun loppuun mennessä tapahtuneet muutokset lainsäädännössä. Myös oikeustapauksia on seurattu joulukuuhun 2020 saakka. Lisäksi kirja sisältää kiinteistönkaupan uudet luovutusrajoitukset, sähköisen kiinteistönvaihdannan ja osakehuoneistorekisterin viimeaikaisin kehityksen.

Kirjan kirjoittajat Tapio Nevala, Yrjö Tolvanen ja Mauri Sirén ovat kokeneita, asunto- ja kiinteistönkauppaan sekä kiinteistönvälitykseen erikoistuneita lakimiehiä. He ovat olleet mukana myös käytännön kiinteistönvälitystoiminnassa. Yli-insinööri Sakari Haulos on toiminut kiinteistönmuodostamistehtävissä muun muassa toimitus- ja maaoikeusinsinöörinä. Kirjailijat ovat useiden vuosien ajan kouluttaneet kiinteistönvälitysalan ammattilaisia eri tahojen koulutuksissa.

Osta kirja tästä!