Kiinteistön- ja vuokravälitys & ratkaisukäytäntö

Marianne Palo, Leena Linnainmaa

Suomen Kiinteistöliitto, Kiinteistöalan Kustannus Oy
Jyväskylä 2004

Tässä teoksessa kokeneet asuntokaupan asiantuntijat Marianne Palo ja Leena Linnainmaa käsittelevät kattavasti välitystoimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja ratkaisukäytäntöä. Siinä on lähes kaksisataa ratkaisua mm. korkeimmasta oikeudesta ja kuluttajavalituslautakunnasta sekä muista oikeusinstansseista. Kirjassa painotetaan välitystoimen huolellisuusvelvoitetta ja vastuuta. Lukijalle annetaan selkeä kuva ratkaisukäytännön linjauksista.

Kirja on tarkoitettu niin välittäjänä jo toimiville kuin alalle aikovillekin sekä välitystoimintaan liittyviä riitoja käsitteleville juristeille ja kuluttajaneuvojille. Kirjan avulla alalle aikova pystyy hahmottamaan välittäjän selonotto- ja tiedonantovelvollisuuden sisältöä sekä hyvää välitystapaa, ja alalla toimiva voi syventää tietämystään. Kirja soveltuu myös oppi- ja käsikirjaksi.

ISBN 951-685-124-XKelt_Kannet2