Asuntokauppalain kommentaari ja ratkaisukäytäntö

Marianne Palo, Leena Linnainmaa, Kirsi Alppi-Takkinen
Suomen Kiinteistöliitto, Kiinteistöalan Kustannus Oy
Jyväskylä 2006

Vasta kymmenisen vuotta voimassa ollutta asuntokauppalakia on uudistettu varsin perusteellisesti. Yli puoleen vanhan asuntokauppalain pykälistä tuli muutoksia, tarkennuksia tai lisäyksiä. Ennen uudistusta osa pykälistä oli liian tulkinnanvaraisia ja markkinoille oli tullut uusia rahoitus- ja hallintamalleja – erityisesti osaomistusasunnot – joita ei ollut huomioitu asuntokauppalaissa.

Tässä kirjassa on käsitelty uudistettu asuntokauppalaki kokonaisuudessaan – siis vanhasta laista edelleen voimaan jäävät ja 1.1.2006 voimaan tulleet uudet pykälät.

Kirjaan on koottu noin 250 oikeustapausta hovioikeuksista, korkeimmasta oikeudesta ja kuluttajavalituslautakunnasta. Tekijät ovat esittäneet myös omia näkemyksiään asuntokauppalaista ja oikeuskäytännöstä. Teos on tarkoitettu mm. asuntokauppoja ja asuntokauppariitoja hoitaville henkilöille, tuomioistuinjuristeille, kuluttajaneuvojille ja kiinteistönvälittäjille.

ISBN 951-686-160-6